ข้ามไปยังเนื้อหา

พระเยซู

พระเยซูคือใคร?

พระเยซูเป็นเพียงคนดีคนหนึ่งเท่านั้นไหม?

ทำไมพระเยซูชาวนาซาเรทจึงเป็นบุรุษผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

พระเยซูเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดไหม?

พระเยซูตรัสอย่างไรเรื่องฐานะของพระองค์กับพระเจ้า?

ทำไมจึงเรียกพระเยซูว่าลูกของพระเจ้า?

ถ้าพระเจ้าไม่ได้มีลูกในวิธีเดียวกับมนุษย์ แล้วพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร?

ใครคือผู้ต่อต้านพระคริสต์?

พระคริสต์กำลังจะมาหรือมาแล้ว?

โฆษก หรือ พระวาทะคือใคร?

โฆษกหรือพระวาทะในคัมภีร์ไบเบิลเป็นตำแหน่งของพระเยซูคริสต์

อัครทูตสวรรค์มีคาเอลเป็นใคร?

มีคาเอลมีอีกชื่อหนึ่งที่คุณน่าจะรู้จักดี

ตอนที่พระเยซูอยู่บนโลก

พระเยซูประสูติเมื่อไร?

อ่านดูว่าทำไมมีการฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคม

คัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรเกี่ยวกับมารีย์หญิงพรหมจารี?

บางคนอ้างว่าการที่พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีเป็น “การปฏิสนธินิรมล” แต่คัมภีร์ไบเบิลสนับสนุนคำสอนนี้ไหม?

ใครคือ “นักปราชญ์ทั้งสาม”? พระเจ้าใช้ “ดาว” แห่งเบธเลเฮมเพื่อนำทาง “พวกนักปราชญ์” ไหม?

หลายคำที่เราได้ยินบ่อย ๆ ในเทศกาลคริสต์มาสจริง ๆ แล้วไม่มีในคัมภีร์ไบเบิล

นักวิชาการเชื่อไหมว่าพระเยซูเคยมีชีวิตอยู่จริง?

ดูว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูเป็นบุคคลจริง

บันทึกในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูถูกต้องไหม?

เชิญพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือกิตติคุณและสำเนาพระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักกัน

พระเยซูมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลช่วยให้เรารู้คร่าว ๆ ว่าพระเยซูมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

พระเยซูเคยแต่งงานไหม? พระเยซูมีพี่น้องไหม?

เนื่องจากคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกอย่างเจาะจง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูเคยแต่งงานหรือไม่

บันทึกเกี่ยวกับพระเยซูเขียนขึ้นเมื่อไร?

ช่วงเวลานับตั้งแต่พระเยซูสิ้นพระชนม์จนกระทั่งการเขียนหนังสือกิตติคุณยาวนานเท่าไร?

การตายและการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซู

ทำไมพระเยซูต้องตาย?

หลายคนคุ้นเคยกับคำสอนที่ว่าพระเยซูตายเพื่อให้เรามีชีวิต แต่จริง ๆ แล้วการตายของพระเยซูเป็นประโยชน์กับเราอย่างไร?

พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไหม?

หลายคนคิดว่าไม้กางเขนคือสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ เราควรใช้ไม้กางเขนในการนมัสการไหม?

ผ้าห่อศพแห่งตูรินเป็นผ้าห่อศพพระเยซูจริงไหม?

ความจริง 3 เรื่องเกี่ยวกับผ้าห่อศพนี้ช่วยให้รู้คำตอบ

หลังจากพระเยซูถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตาย ท่านมีร่างกายแบบมนุษย์หรือมีกายทิพย์?

คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเยซู “ถูกทำให้มีชีวิตในสภาพกายวิญญาณ” แล้วสาวกมองเห็นและจับต้องท่านหลังจากที่ท่านฟื้นขึ้นจากตายได้อย่างไร?

บทบาทของพระเยซูตามความประสงค์ของพระเจ้า

พระเยซูช่วยให้รอดโดยวิธีใด?

ทำไมเราถึงต้องให้พระเยซูอ้อนวอนแทนเรา? แค่มีความเชื่อในพระเยซูก็จะทำให้เรารอดไหม?

แค่ “มีความเชื่อในพระเยซู” ก็ได้รับความรอดแล้วไหม?

คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงบางคนที่เชื่อในพระเยซู แต่กลับไม่ได้รับความรอด เป็นไปได้อย่างไร?

พระเยซูสละชีวิตเป็น “ค่าไถ่ให้คนมากมาย” ได้อย่างไร?

พระเยซูสละชีวิตเป็น “ค่าไถ่ให้คนมากมาย” ได้อย่างไร?

ทำไมเราต้องอธิษฐานในนามของพระเยซู?

พิจารณาว่าการอธิษฐานในนามของพระเยซูถวายเกียรติพระเจ้าอย่างไร และทำไมการทำเช่นนั้นแสดงว่าเรานับถือพระเยซู

การมาของพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร?

ท่านจะกลับมาแบบที่มองเห็นได้ไหม?