ข้ามไปยังเนื้อหา

พระเจ้า

ใครคือพระเจ้า?

พระเจ้ามีอยู่จริงไหม?

คัมภีร์ไบเบิลให้หลักฐาน 5 อย่างที่น่าเชื่อถือ

พระเจ้าเป็นเพียงพลังที่ไร้ตัวตนไหม?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง แต่พระองค์สนใจเราไหม?

พระเจ้าอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งไหม?

คัมภีร์ไบเบิลสอนว่าพระเจ้าอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งไหม? ทำไมเราจึงมั่นใจได้ว่า ถึงแม้พระองค์จะอยู่ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะ แต่พระองค์ก็รู้จักคุณเป็นอย่างดีได้?

พระเจ้าทรงมีที่ประทับเฉพาะไหม?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับที่ประทับของพระเจ้า? พระเยซูอยู่ที่เดียวกับพระเจ้าไหม?

มีใครเคยเห็นพระเจ้าไหม?

คัมภีร์ไบเบิลขัดแย้งกันเองไหมเมื่อข้อหนึ่งบอกว่า “ไม่เคยมีใครเห็นพระเจ้า” แต่อีกข้อหนึ่งบอกว่าโมเซ “ได้เห็นพระเจ้าของชนชาติยิศราเอล”

คำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพมีในคัมภีร์ไบเบิลไหม?

หลายศาสนาสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ คัมภีร์ไบเบิลสอนเรื่องนี้ไหม?

มารีย์เป็นแม่ของพระเจ้าไหม?

ทั้งคัมภีร์ไบเบิลและประวัติศาสตร์ของคริสเตียนมีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อนี้

พระเจ้าเปลี่ยนใจไหม?

คัมภีร์ไบเบิลขัดแย้งกันเองไหม เมื่อมีคำพูดของพระเจ้าที่บอกว่า “ไม่แปรเปลี่ยน” แต่ก็มีคำพูดที่บอกว่า “เราจะกลับใจของเรา” อยู่ด้วย?

พระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

ทำไมคัมภีร์ไบเบิลเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นเหมือน ‘มือ’ ของพระเจ้า?

ชื่อของพระเจ้า

พระเจ้ามีพระนามไหม?

คัมภีร์ไบเบิลหลายฉบับมีพระนามเฉพาะของพระเจ้า คุณควรใช้พระนามของพระเจ้าไหม?

พระเจ้าชื่อเยซูไหม?

ทำไมพระเยซูไม่เคยบอกว่าพระองค์เองเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง?

พระยะโฮวาเป็นใคร?

พระองค์เป็นพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลชาติเดียวไหม?

พระเจ้ามีกี่ชื่อ?

หลายคนอาจคิดว่าพระเจ้ามีหลายชื่อ อย่างเช่น ‘อัลลอฮ์’ ‘อัลฟาและโอเมกา’ ‘เอลชัดได’ และ ‘เยโฮวาห์ยิเรห์’ ชื่อที่เราใช้เรียกพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญไหม?

ใครหรืออะไรคือ “อัลฟาและโอเมกา”?

ทำไมตำแหน่งนี้จึงเหมาะสม?

ความประสงค์ของพระเจ้า

พระเจ้าประสงค์อะไรจากฉัน?

เพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าประสงค์อะไรจากฉัน ฉันต้องได้รับนิมิต หมายสำคัญพิเศษ หรือเสียงจากพระเจ้าไหม? อ่านดูว่าคัมภีร์ไบเบิลตอบอย่างไร

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเรื่องเจตจำนงเสรี? พระเจ้ากำหนดโชคชะตาของคุณไหม?

หลายคนเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาถูกกำหนดโดยโชคชะตา เป็นเช่นนั้นจริงไหม?

คุณจะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้ยังไง?

คุณเป็นเพื่อนกับพระเจ้าได้โดยทำ 7 ขั้นตอนนี้

เมื่อเราเจอความทุกข์เราควรโทษพระเจ้าไหม?

ใคร ๆ ก็เจอความทุกข์ได้แม้แต่คนที่พระเจ้าพอพระทัย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?