ข้ามไปยังเนื้อหา

ชื่อใครถูกเขียนไว้ใน “หนังสือแห่งชีวิต”?

ชื่อใครถูกเขียนไว้ใน “หนังสือแห่งชีวิต”?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 “หนังสือ​แห่ง​ชีวิต” หรือ​เรียก​อีก​อย่าง​ว่า “ม้วน​หนังสือ​แห่ง​ชีวิต” หรือ “หนังสือ​บันทึก​ความ​จำ” มี​ชื่อ​ของ​คน​ที่​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์ (วิวรณ์ 3:5; 20:12; มาลาคี 3:16) ถ้า​คน​นั้น​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​เสมอ พระองค์​ก็​จะ​เขียน​ชื่อ​เขา​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​ชีวิต—โยฮัน 3:16; 1 โยฮัน 5:3

 พระเจ้า​จำ​ชื่อ​ของ​ผู้​รับใช้​ที่​ภักดี​ของ​พระองค์​ทุก​คน ราว​กับ​ว่า​ชื่อ​ของ​พวก​เขา​ถูก​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ “ตั้ง​แต่​การ​วาง​ราก​ของ​โลก” (วิวรณ์ 17:8) เฮเบล​อาจ​เป็น​คน​แรก​ที่​พระเจ้า​เขียน​ชื่อ​เขา​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​ชีวิต (ฮีบรู 11:4) หนังสือ​แห่ง​ชีวิต​นี้​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​พระ​ยะโฮวา​เป็น​พระเจ้า​ที่​ประกอบ​ด้วย​ความ​รัก เพราะ​พระองค์​ทรง “รู้​จัก​ผู้​ที่​เป็น​คน​ของ​พระองค์” นี่​จึง​ไม่​ได้​เป็น​แค่​บัญชี​ราย​ชื่อ—2 ติโมเธียว 2:19; 1 โยฮัน 4:8

ชื่อ​จะ​ถูก​ลบ​ออก​จาก “หนังสือ​แห่ง​ชีวิต” ได้​ไหม?

 ได้ พระเจ้า​ตรัส​เกี่ยว​กับ​ประชาชน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ใน​อิสราเอล​โบราณ​ว่า “ผู้​ใด​ทำ​บาป​ต่อ​เรา เรา​ก็​จะ​ลบ​ชื่อ​ผู้​นั้น​จาก​หนังสือ​ของ​เรา” (เอ็กโซโด 32:33, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​มาตรฐาน) แต่​ถ้า​เรา​รักษา​ความ​ซื่อ​สัตย์ ชื่อ​ของ​เรา​จะ​คง​อยู่​ใน “ม้วน​หนังสือ​แห่ง​ชีวิต” ตลอด​ไป—วิวรณ์ 20:12