ข้ามไปยังเนื้อหา

ซาตานเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดไหม?

ซาตานเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ให้​รู้​ว่า​ซาตาน​พญา​มาร​มี​จริง ซาตาน​เป็น​เหมือน​หัวหน้า​แก๊ง​อาชญากร​ที่​มี​อิทธิพล คือ​พยายาม​ทำ​ทุก​วิถี​ทาง​เพื่อ​บรรลุ​เป้าหมาย​โดย​ใช้ “นิมิต​จอม​ปลอม” และ “ล่อ​ลวง” ผู้​คน​ทุก​ทาง ที่​จริง คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า​ซาตาน “มัก​จะ​ปลอม​ตัว​เป็น​ทูต​แห่ง​ความ​สว่าง” (2 เทสซาโลนิเก 2:9, 10; 2 โครินท์ 11:14) เรา​รู้​ว่า​พญา​มาร​มี​จริง​โดย​สังเกต​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​ที่​มัน​ก่อ​ไว้

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ซาตาน​ไม่​ได้​เป็น​ต้น​เหตุ​ของ​ความ​ทุกข์​ทั้ง​หมด​ที่​เกิด​ขึ้น เพราะ​เหตุ​ใด? พระเจ้า​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ให้​มี​ความ​สามารถ​ที่​จะ​เลือก​ทำ​ดี​หรือ​ชั่ว​ก็​ได้ (ยะโฮซูอะ 24:15) เมื่อ​เรา​ตัดสิน​ใจ​เลือก​อย่าง​ไม่​ฉลาด เรา​จึง​ต้อง​รับ​ผล​ที่​ตาม​มา—กาลาเทีย 6:7, 8.