คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

คัมภีร์​ไบเบิล ซึ่ง​บาง​คน​เรียก​ว่า​พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์ มี​คำ​แนะ​นำ​ที่​ใช้​ได้​จริง​มาก​มาย แต่​ขอ​สังเกต​ข้อ​ความ​ที่​กล่าว​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ว่า “พระ​คัมภีร์​ทุก​ตอน​มี​ขึ้น​โดย​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า” (2 ติโมเธียว 3:16) มี​หลักฐาน​หลาย​อย่าง​สนับสนุน​คำ​กล่าว​นี้ เช่น

  • ไม่​มี​ใคร​เคย​พิสูจน์​ได้​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ข้อมูล​ที่​ไม่​ถูก​ต้อง​ทาง​ประวัติศาสตร์

  • ผู้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์ พวก​เขา​บันทึก​เรื่อง​ต่าง ๆ ด้วย​ความ​จริง​ใจ​และ​ตรง​ไป​ตรง​มา นี่​พิสูจน์​ว่า​ข้อ​เขียน​ของ​พวก​เขา​เป็น​ความ​จริง

  • ใจความ​สำคัญ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​คือ การ​เชิดชู​สิทธิ​ของ​พระเจ้า​ใน​การ​ปกครอง​มนุษยชาติ และ​ความ​สำเร็จ​เป็น​จริง​ของ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​โดย​ทาง​ราชอาณาจักร​ฝ่าย​สวรรค์

  • แม้​ว่า​มี​การ​บันทึก​มา​นาน​หลาย​พัน​ปี​แล้ว แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​บันทึก​แนว​คิด​ผิด ๆ ทาง​วิทยาศาสตร์​ซึ่ง​เป็น​ที่​ยอม​รับ​กัน​โดย​ทั่ว​ไป​ใน​โลก​โบราณ

  • หลักฐาน​ทาง​ประวัติศาสตร์​พิสูจน์​ว่า​คำ​พยากรณ์​หรือ​คำ​ทำนาย​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​เกิด​ขึ้น​จริง