ข้ามไปยังเนื้อหา

ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะทำอะไร?

ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะทำอะไร?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​แทน​ที่​รัฐบาล​ของ​มนุษย์​และ​จะ​ปกครอง​ทั่ว​โลก (ดานิเอล 2:44; วิวรณ์ 16:14) เมื่อ​ถึง​เวลา​นั้น​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​อะไร​บ้าง?

  •   กำจัด​คน​ชั่ว​ที่​เห็น​แก่​ตัว​และ​สร้าง​ความ​เดือน​ร้อน​ให้​เรา​ทุก​คน “คน​บาป​หยาบ​ช้า​จะ​ถูก​ตัด​ให้​สิ้น​ศูนย์​จาก​แผ่นดิน”—สุภาษิต 2:22

  •   ขจัด​สงคราม​ให้​หมด​ไป “[พระเจ้า] ทรง​ปราบ​ปราม​การ​สงคราม​ให้​สงบ​เงียบ​ตลอด​ถึง​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”—บทเพลง​สรรเสริญ 46:9

  •   ทำ​ให้​โลก​สงบ​สุข​และ​ปลอด​ภัย “ต่าง​คน​ก็​จะ​นั่ง​อยู่​ใต้​ซุ้ม​เถา​องุ่น​และ​ใต้​ต้น​มะเดื่อ​เทศ​ของ​ตน และ​จะ​ไม่​มี​อะไร​มา​ทำ​ให้​เขา​สะดุ้ง​กลัว”—มีคา 4:4

  •   ทำ​ให้​ทั่ว​โลก​เป็น​อุทยาน “ถิ่น​ทุรกันดาร​และ​ที่​แห้ง​แล้ง​จะ​ยินดี​ทะเล​ทราย​จะ​เปรมปรีดิ์​และ​ผลิ​ดอก​อย่าง​ต้น​ดอก​ฝรั่น”—ยะซายา 35:1, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971

  •   ทำ​ให้​ทุก​คน​ได้​ทำ​งาน​อย่าง​มี​ความหมาย​และ​มี​ความ​สุข “หัตถกรรม​ของ​เขา [พระเจ้า] จะ​เลือก​สรร​ไว้​เป็น​ของ [พระองค์] ให้​มี​ความ​ยินดี​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย เขา​จะ​ไม่​ต้อง​ทำ​งาน​เสีย​แรง​เปล่า”—ยะซายา 65:21-23

  •   ขจัด​ความ​เจ็บ​ป่วย​ให้​หมด​ไป “จะ​ไม่​มี​ใคร​ที่​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น​พูด​ว่า ‘ข้าพเจ้า​ป่วย​อยู่’”—ยะซายา 33:24

  •   ขจัด​ความ​แก่​ชรา “เนื้อ​ของ​เขา​ก็​จะ​กลับ​เปล่ง​ปลั่ง​ยิ่ง​กว่า​เนื้อ​ของ​เด็ก, และ​ความ​หนุ่มแน่น​ของ​เขา​ก็​จะ​กลับ​คืน​มา.”—โยบ 33:25

  •   ปลุก​คน​ตาย​ให้​กลับ​มา​มี​ชีวิต​อีก “ทุก​คน​ซึ่ง​อยู่​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​จะ​ได้​ยิน​เสียง [พระ​เยซู] และ​ออก​มา”—โยฮัน 5:28, 29