คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

ได้​แน่นอน คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หนังสือ​เก่า​แก่​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​สติ​ปัญญา หนังสือ​นี้​มี​คำ​ตอบ​สำหรับ​คำ​ถาม​สำคัญ ๆ หนังสือ​นี้​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้สึก​ดี​ขึ้น​และ​มี​ความ​สุข​กับ​ชีวิต ลอง​พิจารณา​บาง​คำ​ถาม

  1. มีพระผู้สร้างไหม? คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​พระเจ้า​เป็น​ผู้ “สร้าง​ทุก​สิ่ง” (วิวรณ์ 4:11) พระเจ้า​พระ​ผู้​สร้าง​ย่อม​รู้​ว่า​เรา​จำเป็น​ต้อง​มี​อะไร​เพื่อ​จะ​มี​ความ​สุข​และ​รู้สึก​อิ่ม​ใจ​พอ​ใจ

  2. พระเจ้าทรงรักฉันไหม? เรา​ไม่​ควร​คิด​ว่า​พระเจ้า​อยู่​ห่าง​ไกล​จาก​มนุษย์ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พระองค์​ไม่​ได้​อยู่​ไกล​จาก​เรา​ทุก​คน​เลย” (กิจการ 17:27) พระองค์​สนใจ​เรา​และ​ต้องการ​ให้​เรา​มี​ความ​สุข​กับ​ชีวิต—ยะซายา 48:17, 18; 1 เปโตร 5:7

  3. การรู้จักพระเจ้าจะช่วยฉันให้มีความสุขได้อย่างไร? พระเจ้า​สร้าง​เรา​ให้ “สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ” คือ​ต้องการ​รู้​ความหมาย​และ​จุด​มุ่ง​หมาย​ที่​แท้​จริง​ของ​ชีวิต ต้องการ​รู้​จัก​ผู้​ที่​สร้าง​สรรพสิ่ง​และ​มี​สาย​สัมพันธ์​กับ​พระองค์ (มัดธาย 5:3) พระเจ้า​อยาก​ให้​คุณ​รู้​จัก​พระองค์ เพราะ​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “จง​เข้า​ไป​ใกล้​พระเจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​ทรง​เข้า​มา​ใกล้​พวก​ท่าน”—ยาโกโบ 4:8

หลาย​ล้าน​คน​บอก​ว่า​การ​มี​สาย​สัมพันธ์​กับ​พระเจ้า​ช่วย​เขา​ให้​รู้สึก​ดี​ขึ้น​และ​มี​ความ​สุข​มาก​ขึ้น แม้​ว่า​การ​รู้​จัก​พระเจ้า​ไม่​ได้​ช่วย​ขจัด​ปัญหา​ของ​เรา​ให้​หมด​ไป แต่​สติ​ปัญญา​ของ​พระเจ้า​ที่​พบ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​จะ​ช่วย​ให้ . . .

หลาย​ศาสนา​ที่​เชื่อ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม​คำ​สอน​ใน​พระ​คัมภีร์ แต่​ศาสนา​แท้​จะ​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​จริง ๆ และ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้​จัก​พระเจ้า