ข้ามไปยังเนื้อหา

พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไหม?

พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 หลาย​คน​คิด​ว่า​ไม้กางเขน​คือ​สัญลักษณ์​ของ​ศาสนา​คริสต์ แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​อธิบาย​ว่า​เครื่อง​มือ​ที่​ใช้​ประหาร​พระ​เยซู​มี​ลักษณะ​อย่าง​ไร ดัง​นั้น ไม่​มี​ใคร​รู้​จริง ๆ ว่า​พระ​เยซู​สิ้น​พระ​ชนม์​บน​เสา​ทรมาน​แบบ​ไหน อย่าง​ไร​ก็​ตาม คัมภีร์​ไบเบิล​ชี้​ว่า​พระ​เยซู​ไม่​ได้​สิ้น​พระ​ชนม์​บน​ไม้กางเขน แต่​เป็น​เสา​ธรรมดา ๆ ต้น​หนึ่ง

 คัมภีร์​ไบเบิล​มัก​จะ​ใช้​คำ​ภาษา​กรีก​สเตารอส เมื่อ​พูด​ถึง​เครื่อง​มือ​ที่​ใช้​ประหาร​พระ​เยซู (มัดธาย 27:40; โยฮัน 19:17) แม้​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​หลาย​ฉบับ​จะ​แปล​คำ​นี้​ว่า “ไม้กางเขน” แต่​นัก​วิชาการ​หลาย​คน​เห็น​พ้อง​ว่า​จริง ๆ แล้ว​คำ​นี้​หมาย​ถึง“เสา​ที่​ตั้ง​ตรง” * หนังสือ A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament บอก​ว่า​คำ​สเตารอส“ไม่​เคย​หมาย​ถึง​ไม้​สอง​ท่อน​พาด​ขวาง​กัน​ไม่​ว่า​แบบ​ใด”

 บาง​ครั้ง​คัมภีร์​ไบเบิล​ใช้​คำ​ภาษา​กรีก​อีก​คำ​หนึ่ง​ที่​มี​ความ​หมาย​เหมือน​กับ​สเตารอส คือ​ซีลอน (กิจการ 5:30; 1 เปโตร 2:24) คำ​นี้​หมาย​ถึง“ไม้” “ท่อน​ไม้” “เสา” หรือ“ต้น​ไม้” * The Companion Bible จึง​สรุป​ว่า “คำ​ภาษา​กรีก​ที่​ใช้​ใน [คัมภีร์​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่] ไม่​ได้​บ่ง​ชี้​ถึง​ไม้​สอง​ท่อน​เลย”

พระเจ้า​ยอม​รับ​การ​นมัสการ​โดย​ใช้​ไม้กางเขน​ไหม?

ครุกซ์ ซิมเพลกซ์ เป็น​ภาษา​ละติน​หมาย​ถึง เสา​ท่อน​เดียว​ที่​ใช้​ตรึง​อาชญากร

 ไม่​ว่า​พระ​เยซู​จะ​สิ้น​พระ​ชนม์​ด้วย​เครื่อง​ประหาร​แบบ​ใด คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​ไม่​สนับสนุน​ให้​เรา​ใช้​ไม้กางเขน​ใน​การ​นมัสการ​พระเจ้า เพราะ​เหตุ​ผล​ดัง​ต่อ​ไป​นี้

  1.   พระเจ้า​ไม่​ยอม​รับ​การ​นมัสการ​ที่​ใช้​รูป​เคารพ​หรือ​สัญลักษณ์​ใด ๆ รวม​ทั้ง​ไม้กางเขน พระเจ้า​สั่ง​ชาว​อิสราเอล​ว่า​อย่า​ใช้“รูป​เคารพ​ใน​ลักษณะ​ใด ๆ ก็​ตาม”ใน​การ​นมัสการ และ​คริสเตียน​ก็​ได้​รับ​คำ​สั่ง​คล้าย ๆ กัน​ว่า “จง​หลีก​หนี​จาก​การ​ไหว้​รูป​เคารพ”—พระ​บัญญัติ 4:15-19, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย; 1 โครินท์ 10:14

  2.   คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก​ไม่​ใช้​ไม้กางเขน​ใน​การ​นมัสการ * คริสเตียน​ทุก​คน​ควร​ทำ​ตาม​คำ​สอน​และ​ตัว​อย่าง​ของ​อัครสาวก​ใน​ยุค​แรก—2 เทสซาโลนิเก 2:15

  3.   การ​ใช้​ไม้กางเขน​มี​ต้นตอ​มา​จาก​ศาสนา​นอก​รีต * หลาย​ร้อย​ปี​หลัง​จาก​พระ​เยซู​สิ้น​พระ​ชนม์ คริสตจักร​ต่าง ๆ ได้​บิดเบือน​คำ​สอน​ของ​พระองค์ สมาชิก​ใหม่ ๆ ของ​คริสตจักร“ได้​รับ​อนุญาต​ให้​ใช้​เครื่องหมาย​และ​สัญลักษณ์​แบบ​นอก​รีต​ส่วน​ใหญ่​ที่​พวก​เขา​เคย​ใช้​ต่อ​ไป”รวม​ถึง​ไม้กางเขน​ด้วย (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​สนับสนุน​ให้​ใช้​เครื่องหมาย​ของ​ศาสนา​นอก​รีต​เพื่อ​จูง​ใจ​ให้​คน​เข้า​มา​เป็น​คริสเตียน—2 โครินท์ 6:17

^ ดู New Bible Dictionary, Third Edition, edited by D. R. W. Wood, page 245; Theological Dictionary of the New Testament, Volume VII, page 572; The International Standard Bible Encyclopedia, Revised Edition, Volume 1, page 825; and The Imperial Bible-Dictionary, Volume II, page 84

^ ดู The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, page 1165; A Greek-English Lexicon, by Liddell and Scott, Ninth Edition, pages 1191-1192; and Theological Dictionary of the New Testament, Volume V, page 37

^ ดู Encyclopædia Britannica, 2003, entry “Cross”; The Cross—Its History and Symbolism, page 40; and The Companion Bible, Oxford University Press, appendix 162, page 186

^ ดู The Encyclopedia of Religion, Volume 4, page 165; The Encyclopedia Americana, Volume 8, page 246; and Symbols Around Us, pages 205-207