ข้ามไปยังเนื้อหา

พระเยซูเป็นเพียงคนดีคนหนึ่งเท่านั้นไหม?

พระเยซูเป็นเพียงคนดีคนหนึ่งเท่านั้นไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 พระ​เยซู​ไม่​ได้​เป็น​เพียง​คน​ดี​คน​หนึ่ง​เท่า​นั้น อย่าง​น้อย​ที่​สุด​แล้ว​พระ​เยซู​ได้​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​พระองค์​เป็น​บุรุษ​ผู้​ทรง​อิทธิพล​มาก​ที่​สุด​ใน​ประวัติศาสตร์​มนุษยชาติ ขอ​สังเกต​ว่า​นัก​ประวัติศาสตร์​และ​นัก​เขียน​ที่​มี​ชื่อเสียง​กล่าว​ถึง​พระองค์​อย่าง​ไร:

 “พระ​เยซู​แห่ง​นาซาเรท . . . เป็น​บุคคล​ที่​โดด​เด่น​ใน​ประวัติศาสตร์​อย่าง​ไม่​มี​ข้อ​สงสัย”—เอช. จี. เวลส์, นัก​ประวัติศาสตร์​ชาว​อังกฤษ

 “ไม่​มี​ผู้​ใด​ใน​โลก​ที่​ส่ง​ผล​กระทบ​ต่อ​ผู้​คน​มาก​ไป​กว่า [พระ​เยซู] และ​อิทธิพล​ของ​พระองค์​ยัง​คง​มี​มาก​ขึ้น​เรื่อย ๆ”—เคนเนท สกอตต์ ลาตูเร็ตต์, นัก​ประวัติศาสตร์​และ​นัก​ประพันธ์​ชาว​อเมริกัน

 คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​ทำไม​พระ​เยซู​เป็น​บุรุษ​ผู้​ทรง​อิทธิพล​มาก​กว่า​คน​ดี​คน​อื่น ๆ ที่​เคย​มี​ชีวิต​อยู่ เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​ถาม​เหล่า​สาวก​ที่​ใกล้​ชิด​ของ​พระองค์​ว่า​พวก​เขา​คิด​ว่า​พระองค์​เป็น​ใคร คน​หนึ่ง​ตอบ​อย่าง​ชัดเจน​ว่า “พระองค์​เป็น​พระ​คริสต์ พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่”—มัดธาย 16:16