ข้ามไปยังเนื้อหา

พระเยซูเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดไหม?

พระเยซูเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 พวก​ผู้​ต่อ​ต้าน​กล่าวหา​พระ​เยซู​ว่า​พระองค์​ทำ​ตัว​เสมอ​พระเจ้า (โยฮัน 5:18; 10:30-33) อย่าง​ไร​ก็​ตาม พระ​เยซู​ไม่​เคย​อ้าง​ว่า​พระองค์​อยู่​ใน​ฐานะ​พระเจ้า​องค์​สูง​สุด พระองค์​ตรัส​ว่า “พระ​บิดา​ทรง​เป็น​ใหญ่​กว่า​เรา”—โยฮัน 14:28

 สาวก​รุ่น​แรก​ของ​พระ​เยซู​ไม่​ได้​มอง​พระองค์​ว่า​อยู่​ใน​ฐานะ​เท่า​เทียม​กับ​พระเจ้า​องค์​สูง​สุด ตัว​อย่าง​เช่น หลัง​จาก​พระ​เยซู​ถูก​ปลุก​ให้​คืน​พระ​ชนม์ อัครสาวก​เปาโล​เขียน​ว่า “พระเจ้า​จึง​ทรง​โปรด​ให้​พระองค์ [พระ​เยซู] ดำรง​ตำแหน่ง​สูง​ขึ้น” เห็น​ได้​ชัด เปาโล​ไม่​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระเจ้า​องค์​สูง​สุด เพราะ​ถ้า​เป็น​อย่าง​นั้น พระเจ้า​จะ​ทรง​โปรด​ให้​พระ​เยซู​ดำรง​ตำแหน่ง​สูง​ขึ้น​ได้​อย่าง​ไร?—ฟิลิปปอย 2:9