ข้ามไปยังเนื้อหา

พระเยซูช่วยให้รอดโดยวิธีใด?

พระเยซูช่วยให้รอดโดยวิธีใด?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 พระ​เยซู​ช่วย​มนุษย์​ที่​ซื่อ​สัตย์​ให้​รอด​โดย​การ​สละ​ชีวิต​ของ​ท่าน​เป็น​ค่า​ไถ่ (มัทธิว 20:28) คัมภีร์​ไบเบิล​จึง​เรียก​พระ​เยซู​ว่า​เป็น “ผู้​ช่วย​โลก​ให้​รอด” (1 ยอห์น 4:14) คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​บอก​อีก​ว่า “ไม่​มี​ใคร​จะ​ช่วย​มนุษย์​ให้​รอด​ได้​เลย​นอก​จาก​พระ​เยซู​คน​เดียว เพราะ​พระเจ้า​ไม่​ให้​มี​ใคร​อื่น​ใน​โลก​นี้​ที่​จะ​ช่วย​พวก​เรา​ให้​รอด​ได้”—กิจการ 4:12

 พระ​เยซู “ตาย​แทน​ทุก​คน” ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​ท่าน (ฮีบรู 2:9; ยอห์น 3:16) ภาย​หลัง “พระเจ้า​ปลุก​ท่าน​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย” พระ​เยซู​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​เป็น​กาย​วิญญาณ​และ​กลับ​สู่​สวรรค์ (กิจการ 3:15) การ​อยู่​ที่​นั่น​ทำ​ให้​พระ​เยซู​สามารถ “ช่วย​คน​ที่​เข้า​หา​พระเจ้า​ผ่าน​ทาง​ท่าน​ให้​รอด​ได้​อย่าง​สมบูรณ์ เพราะ​ท่าน​มี​ชีวิต​อยู่​และ​อ้อน​วอน​แทน​พวก​เขา​ได้​เสมอ”—ฮีบรู 7:25

ทำไม​เรา​ถึง​ต้อง​ให้​พระ​เยซู​อ้อน​วอน​แทน​เรา?

 เรา​ทุก​คน​เป็น​คน​บาป (โรม 3:23) บาป​เป็น​สิ่ง​ที่​ขวาง​กั้น​เรา​กับ​พระเจ้า และ​บาป​ยัง​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย (โรม 6:23) แต่​พระ​เยซู​อยู่​ใน​ฐานะ “ผู้​ช่วย” สำหรับ​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​ค่า​ไถ่​ของ​ท่าน (1 ยอห์น 2:1) ท่าน​อ้อน​วอน​ขอ​ให้​พระเจ้า​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​พวก​เขา​และ​อภัย​บาป​ให้​พวก​เขา โดย​อาศัย​การ​ที่​ท่าน​สละ​ชีวิต​ไป​แล้ว​เพื่อ​เป็น​ค่า​ไถ่ (มัทธิว 1:21; โรม 8:34) พระเจ้า​ยอม​รับ​การ​อ้อน​วอน​ของ​พระ​เยซู​เพราะ​สิ่ง​นี้​ตรง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​พระองค์ พระเจ้า​ตั้งใจ​ส่ง​พระ​เยซู​ลง​มา​บน​โลก​ก็ “​เพื่อ​ช่วย​โลก​ให้​รอด”—ยอห์น 3:17

แค่​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​ก็​จะ​ทำ​ให้​เรา​รอด​ไหม?

 ไม่​ใช่ จริง​อยู่​ที่​เรา​ต้อง​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด แต่​เรา​ต้อง​ทำ​มาก​กว่า​นั้น​อีก (กิจการ 16:30, 31) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “ร่าง​กาย​ที่​ไม่​มี​ลม​หายใจ​ก็​ตาย​แล้ว ความ​เชื่อ​ที่​ไม่​มี​การ​กระทำ​ก็​ตาย​แล้ว​เหมือน​กัน” (ยากอบ 2:26) เพื่อ​ที่​เรา​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด เรา​ต้อง​ทำ​สิ่ง​ต่อ​ไป​นี้

  •   เรียน​รู้​มาก​ขึ้น​เกี่ยว​กับ​พระ​เยซู​และ​พระ​ยะโฮวา​พ่อ​ของ​ท่าน—ยอห์น 17:3

  •   เสริม​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​ยะโฮวา​และ​พระ​เยซู​ให้​มาก​ขึ้น—ยอห์น 12:44; 14:1

  •   แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เรา​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​ยะโฮวา​และ​พระ​เยซู​โดย​การ​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์ (ลูกา 6:46; 1 ยอห์น 2:17) พระ​เยซู​เคย​สอน​ไว้​ว่า​ไม่​ใช่​ทุก​คน​ที่​เรียก​ท่าน​ว่า “นาย​ท่าน” จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด แต่​เฉพาะ​คน​ที่ “ทำ​สิ่ง​ที่​พ่อ​ของ [ท่าน] ใน​สวรรค์​อยาก​ให้​ทำ” เท่า​นั้น​ถึง​จะ​รอด—มัทธิว 7:21

  •   แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​ยะโฮวา​และ​พระ​เยซู​ต่อ​ ๆ ไป​แม้​เจอ​สภาพการณ์​ที่​ยาก​ลำบาก พระ​เยซู​พูด​เรื่อง​นี้​ไว้​อย่าง​ชัดเจน​ว่า “คน​ที่​อด​ทน​จน​ถึง​ที่​สุด​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด”—มัทธิว 24:13