คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​พูด​ถึง “บาป 7 ประการ” หรือ “มหา​บาป​ทั้ง 7” ว่า​มี​อะไร​บ้าง แต่​สอน​ว่า​คน​ที่​ทำ​บาป​ร้ายแรง​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​การ​ทำ​บาป​ร้ายแรง เช่น การ​ทำ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ การ​ไหว้​รูป​เคารพ การ​เล่น​ไสยศาสตร์ การ​โกรธ​เคือง​กัน และ​การ​เมา​เหล้า เป็น “การ​กระทำ​ที่​เกิด​จาก​ความ​ต้องการ​ของ​ร่าง​กาย​ที่​มี​บาป” และ​บอก​ด้วย​ว่า “คน​ที่​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​ได้​รับ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า”—กาลาเทีย 5:19-21 *

แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง ‘เจ็ด​สิ่ง​ที่​น่า​สะอิดสะเอียน​สำหรับ​พระเจ้า’ ไม่​ใช่​หรือ?

ใช่ สุภาษิต 6:16 ฉบับ​คิงเจมส์ บอก​ว่า “หก​สิ่ง​เหล่า​นี้​พระ​เยโฮวาห์​ทรง​เกลียด เออ มี​เจ็ด​สิ่ง​เป็น​ที่​น่า​สะอิดสะเอียน​สำหรับ​พระองค์” แต่​คำ​กล่าว​นี้​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​บาป​ร้ายแรง​มี​อยู่​แค่ 7 อย่าง​ที่​พูด​ถึง​ใน​ข้อ 17-19 ที่​จริง ข้อ​คัมภีร์​นี้​เพียง​แต่​แยก​ประเภท​บาป​แบบ​กว้าง ๆ ซึ่ง​มี​ทั้ง​บาป​ใน​ความ​คิด ใน​คำ​พูด และ​ใน​การ​กระทำ *

“บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย” หมาย​ถึง​อะไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​บาง​ฉบับ​ใช้​สำนวน​นี้​ที่ 1 ยอห์น 5:16 เช่น ฉบับ​คิงเจมส์ อ่าน​ว่า “บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย​ก็​มี” แต่​พระ​คัมภีร์​บอก​ชัดเจน​ว่า​บาป​ทุก​อย่าง​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย และ​ค่า​ไถ่​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ช่วย​ให้​เรา​หลุด​พ้น​จาก​บาป​และ​ความ​ตาย​ได้ (โรม 5:12; 6:23) ดัง​นั้น “บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย” จึง​หมาย​ถึง​บาป​ที่​ไม่​สามารถ​ลบ​ล้าง​ด้วย​ค่า​ไถ่​ของ​พระ​คริสต์ คน​ที่​ทำ​บาป​ชนิด​นี้​คือ​คน​ที่​จงใจ​ทำ​บาป​อยู่​เรื่อย ๆ จน​เปลี่ยน​ความ​คิด​หรือ​การ​กระทำ​ไม่​ได้​อีก​แล้ว คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​บอก​ด้วย​ว่า​บาป​เช่น​นี้ “จะ​อภัย​ให้​ไม่​ได้”—มัทธิว 12:31; ลูกา 12:10

^ วรรค 3 บาป​ร้ายแรง​ไม่​ได้​มี​เพียง 15 อย่าง​ที่​บอก​ไว้​ใน​กาลาเทีย 5:19-21 เพราะ​หลัง​จาก​พูด​ถึง​บาป​เหล่า​นี้​แล้ว พระ​คัมภีร์​ยัง​บอก​อีก​ว่า “และ​สิ่ง​อื่น ๆ ทำนอง​เดียว​กัน​นี้” ดัง​นั้น ผู้​อ่าน​ต้อง​สังเกต​เอง​ว่า​การ​กระทำ​แบบ​ไหน​ที่​พระ​คัมภีร์​ไม่​ได้​พูด​ถึง แต่​ก็​ถือ​ว่า​เป็น​บาป “ทำนอง​เดียว​กัน​นี้”

^ วรรค 5 สุภาษิต 6:16 เป็น​ตัว​อย่าง​สำนวน​ใน​ภาษา​ฮีบรู​ที่​เน้น​ตัว​เลข​ข้าง​หลัง โดย​พูด​ถึง​ตัว​เลข​ตัว​หนึ่ง​ก่อน​แล้ว​ตาม​ด้วย​อีก​ตัว​หนึ่ง​ที่​ต่าง​กัน สำนวน​แบบ​นี้​มี​อยู่​หลาย​แห่ง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล—โยบ 5:19; สุภาษิต 30:15, 18, 21