คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

ใช่ พระเจ้า​จะ​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ของ​คุณ​อย่าง​แน่นอน จาก​ประสบการณ์​ของ​ผู้​คน​และ​คัมภีร์​ไบเบิล​เอง​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​พระเจ้า​ตอบ​คำ​อธิษฐาน คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พระองค์ [พระเจ้า] จะ​ทรง​โปรด​ตาม​ความ​ปรารถนา​ของ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เกรง​กลัว​พระองค์ พระองค์​จะ​ทรง​สดับ​ฟัง​คำ​ร้อง​ทุกข์​ของ​เขา​และ​จะ​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​รอด​ด้วย” (บทเพลง​สรรเสริญ 145:19) แต่​พระเจ้า​จะ​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ของคุณ หรือ​ไม่​ก็​ขึ้น​อยู่​กับ​คุณ

สิ่ง​สำคัญ​สำหรับ​พระเจ้า

  • อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า ไม่​ใช่​ถึง​พระ​เยซู มาเรีย นัก​บุญ ทูตสวรรค์ หรือ​รูป​เคารพ พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​เท่า​นั้น​ที่​เป็น “ผู้​สดับ​คำ​อธิษฐาน”—บทเพลง​สรรเสริญ 65:2

  • อธิษฐาน​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​หรือ​ข้อ​เรียก​ร้อง​ของ​พระเจ้า​ดัง​ที่​มี​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล—1 โยฮัน 5:14

  • อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู ซึ่ง​เป็น​การ​ให้​เกียรติ​พระองค์ พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ไม่​มี​ใคร​จะ​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​เรา”—โยฮัน 14:6

  • อธิษฐาน​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ และ​ขอ​ให้​มี​ความ​เชื่อ​มาก​ขึ้น​ถ้า​จำเป็น—มัดธาย 21:22; ลูกา 17:5

  • ถ่อม​ใจ​และ​จริง​ใจ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “แม้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ผู้​เป็น​ใหญ่​ยิ่ง, พระองค์​ยัง​ทรง​ระลึก​ถึง​คน​ต่ำต้อย”—บทเพลง​สรรเสริญ 138:6

  • อย่า​ละลด พระ​เยซู​บอก​ว่า “จง​ขอ​ต่อ ๆ ไป​แล้ว​จะ​ได้​รับ”—ลูกา 11:9

สิ่ง​ที่​ไม่​สำคัญ​สำหรับ​พระเจ้า

  • สี​ผิว​หรือ​เชื้อชาติ “พระเจ้า​ไม่​ทรง​ลำเอียง แต่​พระองค์​ทรง​ชอบ​พระทัย​คน​ที่​ยำเกรง​พระองค์​และ​ประพฤติ​ชอบธรรม​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​คน​ชาติ​ใด”—กิจการ 10:34, 35

  • ท่า​อธิษฐาน คุณ​จะ​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ใน​ท่า​นั่ง ก้ม​ตัว คุกเข่า หรือ​ท่า​ยืน​ก็​ได้—1 โครนิกา 17:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย; นะเฮมยา 8:6; ดานิเอล 6:10; มาระโก 11:25

  • อธิษฐาน​ออก​เสียง​หรือ​อธิษฐาน​ใน​ใจ พระเจ้า​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​แม้​แต่​เมื่อ​คุณ​อธิษฐาน​ใน​ใจ—นะเฮมยา 2:1-6

  • ไม่​ว่า​เรื่อง​ที่​คุณ​เป็น​ห่วง​จะ​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​หรือ​ไม่ พระเจ้า​สนับสนุน​คุณ​ให้ ‘ละ​ความ​กังวล​ทั้ง​สิ้น​ของ​คุณ​ไว้​กับ​พระองค์​เพราะ​พระองค์​ทรง​ห่วงใย​คุณ’—1 เปโตร 5:7, ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย