ข้ามไปยังเนื้อหา

คำพยากรณ์เกี่ยวกับเมสสิยาห์พิสูจน์ไหมว่าพระเยซูเป็นเมสสิยาห์จริง ๆ?

คำพยากรณ์เกี่ยวกับเมสสิยาห์พิสูจน์ไหมว่าพระเยซูเป็นเมสสิยาห์จริง ๆ?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 ใช่ เพราะ​ตอน​พระ​เยซู​อยู่​บน​โลก ท่าน​ทำ​ให้​คำ​พยากรณ์​มาก​มาย​เกี่ยว​กับ “เมสสิยาห์​ผู้​นำ” ซึ่ง​จะ​เป็น “ผู้​ช่วย​โลก​ให้​รอด” เกิด​ขึ้น​จริง (ดาเนียล 9:25; 1 ยอห์น 4:14) และ​หลัง​จาก​พระ​เยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​แล้ว ท่าน​ก็​ยัง​ทำ​ให้​คำ​พยากรณ์​อีก​หลาย​ข้อ​เกี่ยว​กับ​เมสสิยาห์​เป็น​จริง—สดุดี 110:1; กิจการ 2:34-36

 “เมสสิยาห์” หมาย​ความ​ว่า​อะไร?

 คำ​ภาษา​ฮีบรู​มาชีอัค (เมสสิยาห์) ตรง​กับ​คำ​ภาษา​กรีก​คริสโตส (คริสต์) ทั้ง​สอง​คำ​แปล​ว่า “ผู้​ถูก​เจิม” ดัง​นั้น คำ​ว่า “เยซู​คริสต์” จึง​มี​หมาย​ความ​ว่า “พระ​เยซู​ผู้​ถูก​เจิม” หรือ “พระ​เยซู​เมสสิยาห์”

 ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล เมื่อ​แต่ง​ตั้ง​คน​หนึ่ง​ให้​มี​ตำแหน่ง​หรือ​หน้า​ที่​พิเศษ​มัก​จะ​มี​การ​เท​น้ำมัน​ลง​บน​หัว​คน​นั้น (เลวีนิติ 8:12; 1 ซามูเอล 16:13) พระ​เยซู​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​จาก​พระเจ้า​ให้​เป็น​เมสสิยาห์​ซึ่ง​เป็น​ตำแหน่ง​ที่​สำคัญ​มาก (กิจการ 2:36) ใน​กรณี​ของ​พระ​เยซู พระเจ้า​ไม่​ได้​เจิม​ท่าน​ด้วย​การ​เท​น้ำมัน แต่​เจิม​ด้วย​พลัง​บริสุทธิ์—มัทธิว 3:16

 จะ​มี​เมสสิยาห์​มาก​กว่า​หนึ่ง​คน​ได้​ไหม?

 ไม่​ได้ เพราะ​คำ​พยากรณ์​ต่าง ๆ ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ชี้​ว่า​มี​เมสสิยาห์​หรือ​พระ​คริสต์​เพียง​คน​เดียว​เท่า​นั้น เหมือน​กับ​ที่​ลาย​นิ้ว​มือ​ต้อง​เป็น​ของ​คน​คน​เดียว แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​เตือน​ว่า “จะ​มี​พระ​คริสต์​ปลอม​และ​ผู้​พยากรณ์​เท็จ​มา​ทำ​การ​อัศจรรย์​และ​แสดง​ปาฏิหาริย์​ที่​ยิ่ง​ใหญ่ พวก​เขา​จะ​พยายาม​หลอก​แม้​แต่​คน​ที่​พระเจ้า​เลือก​ไว้​แล้ว”—มัทธิว 24:24

 ใน​อนาคต​จะ​มี​เมสสิยาห์​อีก​ไหม?

 ไม่ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​เมสสิยาห์​ต้อง​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​แห่ง​อิสราเอล (สดุดี 89:3, 4) ใน​ปัจจุบัน ไม่​มี​บันทึก​วงศ์​ตระกูล​ของ​ชาว​ยิว​ที่​สืบ​ย้อน​ไป​ถึง​สมัย​ดาวิด​แล้ว เพราะ​บันทึก​นี้​อาจ​ถูก​ทำลาย​ตอน​ที่​กองทัพ​โรมัน​มา​ยึด​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใน​ปี ค.ศ. 70 * ตั้ง​แต่​นั้น​มา​ก็​ไม่​มี​ใคร​พิสูจน์​ได้​อีก​เลย​ว่า​สืบ​เชื้อ​สาย​มา​จาก​กษัตริย์​ดาวิด แต่​ตอน​ที่​พระ​เยซู​อยู่​บน​โลก​ยัง​มี​บันทึก​วงศ์​ตระกูล​อยู่ และ​เมื่อ​พระ​เยซู​บอก​ว่า​ท่าน​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​ดาวิด แม้​แต่​พวก​ศัตรู​ก็​ไม่​ได้​โต้​แย้ง​เรื่อง​นี้—มัทธิว 22:41-46

 ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​มี​คำ​พยากรณ์​เกี่ยว​กับ​เมสสิยาห์​กี่​เรื่อง?

 ไม่​สามารถ​บอก​จำนวน​ที่​แน่นอน​ได้ เหตุ​ผล​หนึ่ง​ก็​คือ​วิธี​นับ​จำนวน​คำ​พยากรณ์​ของ​แต่​ละ​คน​อาจ​แตกต่าง​กัน แม้​แต่​คำ​พยากรณ์​ที่​เห็น​ชัด​ว่า​เกี่ยว​ข้อง​กับ​เมสสิยาห์ เช่น อิสยาห์ 53:2-7 ซึ่ง​ให้​ราย​ละเอียด​หลาย​อย่าง บาง​คน​มอง​ว่า​เป็น​คำ​พยากรณ์​เรื่อง​เดียว ส่วน​คน​อื่น ๆ อาจ​มอง​ว่า​ราย​ละเอียด​แต่​ละ​อย่าง​ถือ​เป็น​คำ​พยากรณ์​หนึ่ง​เรื่อง

 คำ​พยากรณ์​บาง​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​เมสสิยาห์​ที่​เกิด​ขึ้น​จริง​กับ​พระ​เยซู

คำ​พยากรณ์

ข้อ​คัมภีร์

เกิด​ขึ้น​จริง

เป็น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม

ปฐมกาล 22:17, 18

มัทธิว 1:1

เป็น​ลูก​หลาน​อิสอัค​ลูก​ชาย​ของ​อับราฮัม

ปฐมกาล 17:19

มัทธิว 1:2

เกิด​ใน​ตระกูล​ยูดาห์

ปฐมกาล 49:10

มัทธิว 1:1, 3

สืบ​เชื้อ​สาย​จาก​ราชวงศ์​ดาวิด

อิสยาห์ 9:7

มัทธิว 1:1

เกิด​จาก​สาว​บริสุทธิ์

อิสยาห์ 7:14

มัทธิว 1:18, 22, 23

เกิด​ที่​เมือง​เบธเลเฮม

มีคาห์ 5:2

มัทธิว 2:1, 5, 6

ถูก​เรียก​ว่า​อิมมานูเอล *

อิสยาห์ 7:14

มัทธิว 1:21-23

เกิด​ใน​ครอบครัว​ที่​ยาก​จน

อิสยาห์ 53:2

ลูกา 2:7

เด็ก ๆ ถูก​ฆ่า​หลัง​จาก​ท่าน​เกิด

เยเรมีย์ 31:15

มัทธิว 2:16-18

ถูก​เรียก​ออก​จาก​อียิปต์

โฮเชยา 11:1

มัทธิว 2:13-15

ถูก​เรียก​ว่า​ชาว​นาซาเร็ธ *

อิสยาห์ 11:1

มัทธิว 2:23

มี​ทูต​นำ​หน้า​มา​ก่อน

มาลาคี 3:1

มัทธิว 11:7-10

ถูก​เจิม​เป็น​เมสสิยาห์ ค.ศ. 29 *

ดาเนียล 9:25

มัทธิว 3:13-17

พระเจ้า​รับรอง​ว่า​เป็น​ลูก

สดุดี 2:7

กิจการ 13:33, 34

มี​ความ​รัก​แรง​กล้า​ต่อ​วิหาร​ของ​พระเจ้า

สดุดี 69:9

ยอห์น 2:13-17

เป็น​ผู้​ประกาศ​ข่าว​ดี

อิสยาห์ 61:1

ลูกา 4:16-21

งาน​รับใช้​ใน​กาลิลี​เป็น​เหมือน​แสง​สว่าง​เจิดจ้า

อิสยาห์ 9:1, 2

มัทธิว 4:13-16

ทำ​การ​อัศจรรย์​เหมือน​โมเสส

เฉลย​ธรรมบัญญัติ 18:15

กิจการ 2:22

พูด​ตาม​ที่​พระเจ้า​บอก​ให้​พูด​เหมือน​โมเสส

เฉลย​ธรรมบัญญัติ 18:18, 19

ยอห์น 12:49

รักษา​คน​ป่วย​มาก​มาย

อิสยาห์ 53:4

มัทธิว 8:16, 17

ไม่​ทำ​ให้​คน​อื่น​มา​สนใจ​ตัว​เอง

อิสยาห์ 42:2

มัทธิว 12:17, 19

แสดง​ความ​สงสาร​ต่อ​คน​ที่​มี​ความ​ทุกข์

อิสยาห์ 42:3

มัทธิว 12:9-20; มาระโก 6:34

ทำ​ให้​เห็น​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า

อิสยาห์ 42:1, 4

มัทธิว 12:17-20

เป็น​ที่​ปรึกษา​มหัศจรรย์

อิสยาห์ 9:6, 7

ยอห์น 6:68

ประกาศ​ชื่อ​พระ​ยะโฮวา

สดุดี 22:22

ยอห์น 17:6

พูด​เป็น​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ

สดุดี 78:2

มัทธิว 13:34, 35

เป็น​ผู้​นำ

ดาเนียล 9:25

มัทธิว 23:10

หลาย​คน​ไม่​เชื่อ​สิ่ง​ที่​ท่าน​พูด

อิสยาห์ 53:1

ยอห์น 12:37, 38

เป็น​หิน​ที่​ทำ​ให้​สะดุด

อิสยาห์ 8:14, 15

มัทธิว 21:42-44

ผู้​คน​ไม่​ยอม​รับ

สดุดี 118:22, 23

กิจการ 4:10, 11

ถูก​เกลียด​ชัง​โดย​ไม่​มี​สาเหตุ

สดุดี 69:4

ยอห์น 15:24, 25

ขี่​ลา​เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม​อย่าง​ผู้​ชนะ

เศคาริยาห์ 9:9

มัทธิว 21:4-9

ได้​รับ​คำ​สรรเสริญ​จาก​เด็ก ๆ

สดุดี 8:2

มัทธิว 21:15, 16

มา​ใน​นาม​พระ​ยะโฮวา

สดุดี 118:26

ยอห์น 12:12, 13

ถูก​เพื่อน​สนิท​ทรยศ

สดุดี 41:9

ยอห์น 13:18

ถูก​ทรยศ​ด้วย​เงิน 30 เหรียญ *

เศคาริยาห์ 11:12, 13

มัทธิว 26:14-16; 27:3-10

ถูก​เพื่อน​ทิ้ง

เศคาริยาห์ 13:7

มัทธิว 26:31, 56

ถูก​พยาน​เท็จ​ให้​การ​ปรักปรำ

สดุดี 35:11

มัทธิว 26:59-61

ไม่​ตอบ​ผู้​ที่​กล่าวหา

อิสยาห์ 53:7

มัทธิว 27:12-14

ถูก​ถุย​น้ำลาย​ใส่

อิสยาห์ 50:6

มัทธิว 26:67; 27:27, 30

ถูก​ตี​หัว

มีคาห์ 5:1

มาระโก 15:19

ถูก​เฆี่ยน

อิสยาห์ 50:6

ยอห์น 19:1

ยอม​ถูก​ทำ​ร้าย

อิสยาห์ 50:6

ยอห์น 18:22, 23

พวก​ผู้​นำ​รวมหัว​กัน​ฆ่า

สดุดี 2:2

ลูกา 23:10-12

ถูก​ตอก​ตะปู​ที่​มือ​และ​เท้า

สดุดี 22:16

มัทธิว 27:35; ยอห์น 20:25

ผู้​คน​เอา​เสื้อ​ท่าน​มา​จับ​ฉลาก​กัน

สดุดี 22:18

ยอห์น 19:23, 24

ถูก​นับ​รวม​กับ​คน​บาป

อิสยาห์ 53:12

มัทธิว 27:38

ถูก​ด่า​และ​ถูก​ดูถูก

สดุดี 22:7, 8

มัทธิว 27:39-43

ทน​ทุกข์​เพื่อ​คน​บาป

อิสยาห์ 53:5, 6

1 เปโตร 2:23-25

ดู​เหมือน​ถูก​พระเจ้า​ทิ้ง

สดุดี 22:1

มาระโก 15:34

มี​คน​เอา​น้ำ​ส้ม​สาย​ชู​กับ​น้ำ​ดี​ให้​ดื่ม

สดุดี 69:21

มัทธิว 27:34

หิว​น้ำ​ก่อน​จะ​เสีย​ชีวิต

สดุดี 22:15

ยอห์น 19:28, 29

ฝาก​ชีวิต​ไว้​กับ​พระเจ้า

สดุดี 31:5

ลูกา 23:46

ยอม​สละ​ชีวิต

อิสยาห์ 53:12

มาระโก 15:37

เป็น​ค่า​ไถ่​เพื่อ​ขจัด​บาป

อิสยาห์ 53:12

มัทธิว 20:28

กระดูก​ไม่​หัก

สดุดี 34:20

ยอห์น 19:31-33, 36

ถูก​แทง

เศคาริยาห์ 12:10

ยอห์น 19:33-35, 37

ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​คน​รวย

อิสยาห์ 53:9

มัทธิว 27:57-60

ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย

สดุดี 16:10

กิจการ 2:29-31

มี​คน​รับ​หน้า​ที่​แทน​คน​ที่​ทรยศ​ท่าน

สดุดี 109:8

กิจการ 1:15-20

นั่ง​ข้าง​ขวา​ของ​พระเจ้า

สดุดี 110:1

กิจการ 2:34-36

^ สารานุกรม แมกคลินทอก​และ​สตรองก์ บอก​ว่า “แทบ​ไม่​มี​ข้อ​สงสัย​เลย​ว่า​บันทึก​วงศ์​ตระกูล​ของ​ชาว​ยิว​สูญ​สิ้น​ไป​ตอน​ที่​กรุง​เยรูซาเล็ม​ถูก​ทำลาย ไม่​ใช่​ก่อน​หน้า​นั้น”

^ อิมมานูเอล​เป็น​ชื่อ​ภาษา​ฮีบรู​แปล​ว่า “พระเจ้า​อยู่​กับ​เรา” ชื่อ​นี้​สอดคล้อง​กับ​บทบาท​ของ​พระ​เยซู​ใน​ฐานะ​เมสสิยาห์ เพราะ​การ​ที่​ท่าน​มา​บน​โลก​และ​งาน​ทุก​อย่าง​ที่​ท่าน​ทำ​เป็น​หลักฐาน​ว่า​พระเจ้า​อยู่​กับ​คน​ที่​นมัสการ​พระองค์—ลูกา 2:27-32; 7:12-16

^ คำ​ว่า “ชาว​นาซาเร็ธ” อาจ​มา​จาก​คำ​ภาษา​ฮีบรู เน​เซอร์ ที่​แปล​ว่า “หน่อ” หรือ “ผู้​สืบ​เชื้อ​สาย”

^ สำหรับ​ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​ลำดับ​เวลา​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ชี้​ว่า ค.ศ. 29 เป็น​ปี​ที่​เมสสิยาห์​ปรากฏ​ตัว ดู​บทความ “คำ​พยากรณ์​ของ​ดานิเอล​บอก​ล่วง​หน้า​อย่าง​ไร​เรื่อง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​มาซีฮา?

^ คำ​พยากรณ์​นี้​อยู่​ใน​หนังสือ​เศคาริยาห์ แต่​มัทธิว​บอก​ว่า​เรื่อง​นี้ “บอก​ไว้​ผ่าน​ผู้​พยากรณ์​เยเรมีย์” (มัทธิว 27:9) ดู​เหมือน​ว่า​บาง​ครั้ง​หนังสือ​เยเรมีย์​ถูก​จัด​ไว้​เป็น​เล่ม​แรก​ของ​หมวด “หนังสือ​ของ​พวก​ผู้​พยากรณ์” (ลูกา 24:44) ดัง​นั้น มัทธิว​คง​ใช้​คำ​ว่า “เยเรมีย์” เพื่อ​หมาย​ถึง​หนังสือ​ทุก​เล่ม​ใน​หมวด​นี้ ซึ่ง​รวม​ถึง​หนังสือ​เศคาริยาห์