ข้ามไปยังเนื้อหา

คัมภีร์ไบเบิลถูกบิดเบือนไหม?

คัมภีร์ไบเบิลถูกบิดเบือนไหม?

 ไม่ การ​เปรียบ​เทียบ​กับ​สำเนา​เก่า​แก่​หลาย​ฉบับ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เนื้อหา​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​เหมือน​เดิม​แม้​จะ​มี​การ​คัด​ลอก​มา​นับ​พัน​ปี​บน​วัสดุ​ที่​ไม่​ทนทาน

นี่​หมาย​ความ​ว่า​ไม่​เคย​มี​ข้อ​ผิด​พลาด​ใน​การ​คัด​ลอก​อย่าง​นั้น​ไหม?

 ได้​มี​การ​ค้น​พบ​สำเนา​เก่า​แก่​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​หลาย​พัน​ฉบับ บาง​ฉบับ​มี​ส่วน​ที่​แตกต่าง​จาก​ฉบับ​แปล​อื่น​อยู่​บ้าง นี่​แสดง​ว่า​มี​ข้อ​ผิด​พลาด​ใน​การ​คัด​ลอก แต่​ถือ​ว่า​เป็น​ความ​ผิด​พลาด​เล็ก ๆ น้อย ๆ และ​ไม่​ได้​เปลี่ยน​ความ​หมาย​ของ​เนื้อหา ถึง​อย่าง​นั้น​ก็​มี​การ​พบ​ความ​แตกต่าง​ที่​สำคัญ​อยู่​บ้าง​ซึ่ง​บาง​อย่าง​ดู​เหมือน​เป็น​การ​จงใจ​ทำ​เมื่อ​นาน​มา​แล้ว​เพื่อ​เปลี่ยน​ข่าวสาร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ลอง​ดู​สัก 2 ตัว​อย่าง

  1.   ที่ 1 ยอห์น 5:7 คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​เก่า​แก่​บาง​ฉบับ​มี​ข้อ​ความ​นี้​ที่​ว่า “ใน​สวรรค์ คือ​พระ​บิดา พระ​วาทะ และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ และ​พยาน​ทั้ง​สาม​นี้​เป็น​องค์​เดียว​กัน” แต่​ฉบับ​สำเนา​ที่​เชื่อถือ​ได้​ยืน​ยัน​ว่า​ไม่​มี​ข้อ​ความ​เหล่า​นี้​ใน​สำเนา​ต้น​ฉบับ แต่​ข้อ​ความ​นี้​ถูก​เพิ่ม​เข้า​มา​ใน​ภาย​หลัง a ด้วย​เหตุ​นี้ คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​สมัย​ใหม่​ที่​เชื่อถือ​ได้​จึง​ไม่​มี​ข้อ​ความ​นี้

  2.   ชื่อ​เฉพาะ​ของ​พระเจ้า​ปรากฏ​หลาย​พัน​ครั้ง​ใน​ฉบับ​สำเนา​เก่า​แก่​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​หลาย​ฉบับ​เอา​คำ​ที่​เป็น​ตำแหน่ง​มา​แทน​ที่​ชื่อ​ของ​พระเจ้า เช่น “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า” หรือ “พระเจ้า”

เรา​จะ​มั่น​ใจ​ได้​อย่าง​ไร​ว่า​จะ​ไม่​มี​ข้อ​ผิด​พลาด​อื่น ๆ อีก?

 มา​ถึง​ตอน​นี้​มี​การ​ค้น​พบ​สำเนา​ต้น​ฉบับ​มา​แล้ว​มาก​มาย​จึง​ตรวจ​หา​ข้อ​ผิด​พลาด​ได้​ง่าย​กว่า​แต่​ก่อน​มาก b การ​เอา​สำเนา​ต้น​ฉบับ​เหล่า​นี้​มา​เปรียบ​เทียบ​กัน​แสดง​ให้​เห็น​ถึง​ความ​ถูก​ต้อง​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​ทุก​วัน​นี้​อย่าง​ไร?

  •   นัก​วิชาการ​ชื่อ วิลเลียม เอช. กรีน​พูด​ถึง​ข้อ​ความ​ใน​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู (มัก​เรียก​กัน​ว่า “ภาค​พันธสัญญา​เดิม”) ว่า “บอก​ได้​อย่าง​มั่น​ใจ​เลย​ว่า​ไม่​มี​งาน​เก่า​แก่​ชิ้น​ไหน​จะ​ถ่ายทอด​ได้​ถูก​ต้อง​ตรง​ตาม​ต้น​ฉบับ​อย่าง​นี้​อีก​แล้ว”

  •   ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล เอฟ. เอฟ. บรูซ​ให้​ความ​เห็น​เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​หรือ “ภาค​พันธสัญญา​ใหม่” ว่า “หลักฐาน​ยืน​ยัน​พระ​คัมภีร์​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่​มี​มาก​กว่า​หลักฐาน​ยืน​ยัน​งาน​เขียน​ของ​พวก​นัก​เขียน​ยุค​โบราณ​หลาย​เท่า ซึ่ง​ไม่​เคย​มี​ใคร​คิด​สงสัย​เลย​ว่า​ผล​งาน​ของ​นัก​เขียน​เหล่า​นั้น​ถ่ายทอด​มา​อย่าง​ถูก​ต้อง​หรือ​ไม่”

  •   เซอร์​เฟรเดอริก เคนยอน ผู้​เชี่ยวชาญ​ทาง​สำเนา​ต้น​ฉบับ​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​มี​ชื่อเสียง​บอก​ว่า ไม่​ว่า​ใคร “ก็​สามารถ​ถือ​คัมภีร์​ไบเบิล​ทั้ง​เล่ม​ไว้​ใน​มือ​และ​พูด​ได้​อย่าง​ไม่​ลังเล​ว่า​เขา​ถือ​ถ้อย​คำ​ที่​แท้​จริง​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​ส่ง​ต่อ​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น​ได้​อย่าง​ครบ​ถ้วน​มา​ตลอด​หลาย​ศตวรรษ”

มี​เหตุ​ผล​อะไร​อีก​ที่​ทำ​ให้​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​เนื้อหา​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ถูก​ต้อง​ตรง​ตาม​ต้น​ฉบับ?

  •   นัก​คัด​ลอก​ทั้ง​ชาว​ยิว​และ​คริสเตียน​เก็บ​เรื่อง​ราว​ที่​พูด​ถึง​ความ​ผิด​พลาด​ร้ายแรง​ที่​ประชาชน​ของ​พระเจ้า​ทำ​ใน​อดีต​เอา​ไว้​ใน​การ​คัด​ลอก​ของ​พวก​เขา c (กันดารวิถี 20:12; 2 ซามูเอล 11:2-4; กาลาเทีย 2:11-14) นอก​จาก​นี้ พวก​เขา​ยัง​คัด​ลอก​ข้อ​ความ​ที่​ตำหนิ​ชาว​ยิว​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​และ​ข้อ​ความ​ที่​เปิดโปง​หลัก​คำ​สอน​บาง​อย่าง​ที่​มนุษย์​คิด​ขึ้น​มา​เอง​เอา​ไว้​ด้วย​โดย​ไม่​ได้​ตัด​ทิ้ง​ไป (โฮเชยา 4:2; มาลาคี 2:8, 9; มัทธิว 23:8, 9; 1 ยอห์น 5:21) การ​ที่​คน​เหล่า​นี้​คัด​ลอก​เรื่อง​ราว​อย่าง​ครบ​ถ้วน​และ​ถูก​ต้อง​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​พวก​เขา​ไว้​ใจ​ได้​และ​ให้​ความ​นับถือ​คำ​ของ​พระเจ้า​จริง ๆ

  •   เนื่อง​จาก​พระเจ้า​เป็น​ผู้​ดล​ใจ​ให้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ตั้ง​แต่​แรก ดัง​นั้น พระองค์​คง​ต้อง​ปก​ป้อง​ไม่​ให้​คัมภีร์​ไบเบิล​ถูก​บิดเบือน d (อิสยาห์ 40:8; 1 เปโตร 1:24, 25) นอก​จาก​นั้น พระองค์​ต้องการ​ให้​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ประโยชน์​ไม่​ใช่​แค่​กับ​ผู้​คน​ใน​สมัย​ก่อน​เท่า​นั้น แต่​รวม​ถึง​พวก​เรา​ใน​สมัย​นี้​ด้วย (1 โครินธ์ 10:11) จริง ๆ แล้ว “ทุก​สิ่ง​ที่​เขียน​ไว้​นาน​มา​แล้ว​ใน​พระ​คัมภีร์​ก็​เขียน​ไว้​เพื่อ​สอน​เรา เรา​จะ​ได้​มี​ความ​หวัง​เพราะ​พระ​คัมภีร์​ช่วย​ให้​เรา​อด​ทน​และ​มี​กำลังใจ”—โรม 15:4

  •   พระ​เยซู​กับ​สาวก​ยก​ข้อ​ความ​จาก​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​ขึ้น​มา​พูด​โดย​ไม่​สงสัย​เรื่อง​ความ​ถูก​ต้อง​ของ​ต้น​ฉบับ​เก่า​แก่​เลย—ลูกา 4:16-21; กิจการ 17:1-3

a ข้อ​ความ​เหล่า​นี้​ไม่​พบ​ใน​โคเดกซ์​ไซนายติคุส, โคเดกซ์​อะเล็กซานดรินุส, สำเนา​วาติกัน​หมาย​เลข 1209, ฉบับ​วัลเกต ภาษา​ละติน, ฉบับ​แปล​ฟีโลซีเนียน-ฮาร์​คลี​อัน​ภาษา​ซีรี​แอก หรือ​ฉบับ​เพชิตตา ภาษา​ซีรี​แอก

b ตัว​อย่าง​เช่น มี​การ​ค้น​พบ​สำเนา​ต้น​ฉบับ​ภาษา​กรีก​ซึ่ง​เรียก​กัน​ว่า​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่​หรือ​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาษา​กรีก​มาก​กว่า 5,000 ชิ้น

c คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​บอก​ว่า​มนุษย์​ที่​เป็น​ตัว​แทน​ของ​พระเจ้า​จะ​ผิด​พลาด​ไม่​ได้ แต่​ยอม​รับ​ความ​เป็น​จริง​ที่​ว่า “ไม่​มี​ใคร​ไม่​ทำ​บาป”—1 พงศ์กษัตริย์ 8:46

d คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า ถึง​แม้​พระเจ้า​จะ​ไม่​ได้​บอก​ให้​เขียน​คำ​ต่อ​คำ แต่​พระองค์​ก็​ชี้​นำ​ความ​คิด​ของ​ผู้​เขียน​ที่​เป็น​มนุษย์—2 ทิโมธี 3:16, 17; 2 เปโตร 1:21