ข้ามไปยังเนื้อหา

ทำไมคริสเตียนถึงมีหลายนิกาย?

ทำไมคริสเตียนถึงมีหลายนิกาย?

คำ​ตอบ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล

ผู้​คน​ใช้​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​มา​ตั้ง​เป็น “ศาสนา​คริสเตียน” นิกาย​ต่าง ๆ แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​มี​ศาสนา​คริสต์​ที่​เป็น​ของ​แท้​แค่​หนึ่ง​เดียว​เท่า​นั้น​ไม่​ใช่​หลาย​นิกาย ขอ​พิจารณา​เหตุ​ผล 3 ข้อ​ที่​ทำ​ให้​ลง​ความ​เห็น​แบบ​นี้

  1. พระ​เยซู​บอก​ว่า​ท่าน​สอน “ความ​จริง” และ​คริสเตียน​สมัย​แรก​พูด​ถึง​ศาสนา​ของ​ตัว​เอง​ว่า​เป็น ”ความ​จริง” (โยฮัน 8:32; 2 เปโตร 2:2; 2 โยฮัน 4; 3 โยฮัน 3) ข้อ​เหล่า​นี้​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​คน​ที่​สนับสนุน​คำ​สอน​ที่​ขัด​แย้ง​กับ​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู​ไม่​ได้​เป็น​คริสเตียน​แท้

  2. คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​คริสเตียน “ควร​พูด​ให้​สอดคล้อง​กัน” (1 โครินท์ 1:10) แต่​คริสเตียน​หลาย​นิกาย​ทำ​สิ่ง​ที่​ตรง​กัน​ข้าม​กับ​คำ​สอน​พื้น​ฐาน​ของ​การ​เป็น​คริสเตียน​แท้ นิกาย​ทั้ง​หมด​นั้น​จึง​ไม่​ใช่​คริสเตียน​แท้—1 เปโตร 2:21

  3. พระ​เยซู​พยากรณ์​ว่า จะ​มี​หลาย​คน​อ้าง​ว่า​เป็น​คริสเตียน​และ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​ท่าน และ​ท่าน​จะ​ปฏิเสธ​พวก​เขา (มัดธาย 7:21-23; ลูกา 6:46) บาง​คน​ถูก​พวก​หัวหน้า​ศาสนา​ชัก​นำ​ให้​หลง​ผิด พวก​หัวหน้า​ศาสนา​เหล่า​นั้น​ทำ​ให้​การ​นมัสการ​แท้​เสื่อม​เสีย​และ​หา​ผล​ประโยชน์​ให้​ตัว​เอง (มัดธาย 7:15) ส่วน​คน​อื่น ๆ ก็​ไป​เข้า​กับ​คริสเตียน​ปลอม​เพราะ​ชอบ​ฟัง​สิ่ง​ที่​ตัว​เอง​อยาก​ได้​ยิน​มาก​กว่า​ฟัง​ความ​จริง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล—2 ติโมเธียว 4:3, 4

ใน​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​ของ​พระ​เยซู​เรื่อง​ข้าว​สาลี​และ​วัชพืช ท่าน​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​จะ​มี​การ​ทรยศ​ครั้ง​ใหญ่ (การ​ออก​หาก) ใน​ศาสนา​คริสเตียน​แท้ (มัดธาย 13:24-30, 36-43) เป็น​เวลา​นาน​หลาย​ปี​ที่​แทบ​จะ​แยก​ไม่​ออก​ว่า​คริสเตียน​แท้​กับ​คริสเตียน​ปลอม​ต่าง​กัน​อย่าง​ไร หลัง​จาก​ที่​พวก​อัครสาวก​ตาย​ไป​แล้ว​การ​ออก​หาก​จะ​มี​มาก​ขึ้น​เรื่อย ๆ เหมือน​ที่​พระ​เยซู​บอก​ไว้​ล่วง​หน้า (กิจการ 20:29, 30) แม้​คำ​สอน​ของ​พวก​ผู้​ออก​หาก​จะ​แตกต่าง​หลาก​หลาย แต่​คริสเตียน​ปลอม​นิกาย​ต่าง ๆ ทั้ง​หมด​นี้​ต่าง​ก็ “หลง​ไป​จาก​ความ​จริง”—2 ติโมเธียว 2:18

พระ​เยซู​ยัง​บอก​ด้วย​ว่า​ใน​ที่​สุด​ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​คริสเตียน​แท้​กับ​คริสเตียน​ปลอม​จะ​เห็น​ได้​ชัดเจน และ​มัน​ก็​เกิด​ขึ้น​แล้ว​ใน​สมัย​ของ​เรา​ซึ่ง​เป็น “ช่วง​สุด​ท้าย​ของ​ยุค”—มัดธาย 13:30, 39