ข้ามไปยังเนื้อหา

อธิบาย​ข้อ​คัมภีร์

โรม 12:2—“ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่”

“‏เลิก​เลียน​แบบ​คน​ใน​โลก​นี้ แต่​ให้​เปลี่ยน​แปลง​ตัว​เอง​โดย​เปลี่ยน​ความ​คิด​ของ​คุณ​ใหม่ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​ตรวจ​ดู​จน​แน่​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ต้องการ​ให้​เรา​ทำ​ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ดี สมบูรณ์ และ​ทำ​ให้​พระองค์​พอ​ใจ”—โรม 12:2, ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่

“‏อย่า​ลอก​เลียน​แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​จิตใจ แล้ว​อุปนิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระทัย และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม”—โรม 12:2, ฉบับ​มาตรฐาน

ความ​หมาย​ของ​โรม 12:2

คน​ที่​อยาก​ทำ​ให้​พระเจ้า​พอ​ใจ ต้อง​ไม่​ใช่​แค่​ปฏิเสธ​สิ่ง​ที่​ไม่​ดี​เท่า​นั้น​แต่​ต้อง​เปลี่ยน​แปลง​บุคลิก​ของ​ตัว​เอง​ด้วย พระเจ้า​ไม่​ได้​บังคับ​พวก​เขา​ให้​เปลี่ยน แต่​พวก​เขา​ยอม​เปลี่ยน​แปลง​ตัว​เอง​เพราะ​พวก​เขา​รัก​พระองค์ และ​รู้​ว่า​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​เรียก​ร้อง​มี​เหตุ​ผล สะท้อน​ถึง​ความ​รัก​และ​ให้​ประโยชน์​กับ​คน​ที่​ทำ​ตาม—อิสยาห์ 48:17

“เลิก​เลียน​แบบ​คน​ใน​โลก​นี้” คำ​ว่า “คน​ใน​ยุค​นี้” หรือ “คน​ใน​โลก​นี้” คือ​สังคม​มนุษย์​ซึ่ง​รวม​ถึง​มาตรฐาน​และ​การ​ประพฤติ​ของ​พวก​เขา​ที่​ไม่​สอดคล้อง​กับ​ความ​คิด​ของ​พระเจ้า (1 ยอห์น 2:15-17) สิ่ง​เหล่า​นี้​คอย​กดดัน​ผู้​คน​จน​มี​ผล​ต่อ​ความ​คิด​และ​การ​กระทำ​ของ​พวก​เขา ดัง​นั้น​เพื่อ​เรา​จะ​นมัสการ​พระเจ้า​ใน​แบบ​ที่​พระองค์​ยอม​รับ เรา​ต้อง​ปฏิเสธ​ความ​คิด​ของ​ผู้​คน​ทั่ว​ไป​ใน​โลก เพราะ​ถ้า​ไม่​ทำ​อย่าง​นั้น​เรา​ก็​จะ​มี​นิสัย​บาง​อย่าง​ที่​ส่ง​ผล​เสีย​กับ​ตัว​เรา​เอง และ​ทำ​ให้​พระเจ้า​ไม่​พอ​ใจ—เอเฟซัส 2:1-3; 4:17-19

“เปลี่ยน​แปลง​ตัว​เอง​โดย​เปลี่ยน​ความ​คิด​ของ​คุณ​ใหม่” คน​เรา​ต้อง​พยายาม​เปลี่ยน​แปลง​ความ​คิด​และ​ความ​รู้สึก​ใน​ส่วน​ที่​ลึก​ที่​สุด​ใน​ตัว​เขา คำ​กรีก​ที่​แปล​ว่า​เปลี่ยน​แปลง​ช่วย​เรา​ให้​เห็น​ว่า​เรา​จำเป็น​ต้อง​ทำ​การ​เปลี่ยน​แปลง​มาก​ขนาด​ไหน คำ​กรีก​นี้​พูด​ถึง​การ​เปลี่ยน​แปลง​ที่​คล้าย​กับ​ตอน​ที่​หนอน​เปลี่ยน​มา​เป็น​ผีเสื้อ ดัง​นั้น​คน​ที่​นมัสการ​พระเจ้า​ต้อง​ปลูกฝัง หรือ​สวม​ใส่ “ลักษณะ​นิสัย​ใหม่”—เอเฟซัส 4:23, 24; โคโลสี 3:9, 10

“ตรวจ​ดู​จน​แน่​ใจ​ว่า​อะไร​คือ​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ต้องการ​ให้​เรา​ทำ​ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​ดี สมบูรณ์ และ​ทำ​ให้​พระองค์​พอ​ใจ” พระเจ้า​อยาก​ให้​คน​ที่​นมัสการ​พระองค์​มั่น​ใจ​อย่าง​เต็ม​ที่​ใน​สิ่ง​ที่​เขา​เชื่อ เรา​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ได้​โดย​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล พยายาม​เอา​สิ่ง​ที่​เรียน​ไป​ใช้ และ​ดู​ว่า​การ​ทำ​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า​เกิด​ผล​ดี​อะไร​กับ​ชีวิต​ของ​เรา ถ้า​เรา​ทำ​แบบ​นี้​เรา​ก็​จะ​แน่​ใจ​ว่า​การ​ใช้​ชีวิต​ตาม​แนว​ทาง​ของ​พระเจ้า​เป็น​วิธี​ใช้​ชีวิต​ที่​ดี​ที่​สุด—สดุดี 34:8

ท้อง​เรื่อง​ของ​โรม 12:2

หนังสือ​โรม​บท 12 อธิบาย​วิธี​ที่​เรา​จะ​นมัสการ​พระเจ้า​ใน​แบบ​ที่​พระองค์​ยอม​รับ เรื่อง​นี้​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ทุก​แง่​มุม​ใน​ชีวิต​ของ​เรา และ​เพื่อ​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ได้​เรา​ต้อง​มี “‏​ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​หา​เหตุ​ผล” ไม่​ใช่​แค่​การ​ทำ​ตาม​ความ​เชื่อ​แบบ​งมงาย หรือ​ทำ​ตาม​ความ​รู้สึก​ของ​ตัว​เอง (โรม 12:1, 3) โรม​บท 12 ยัง​มี​คำ​แนะ​นำ​เกี่ยว​กับ​วิธี​ที่​เรา​จะ​แสดง​คุณลักษณะ​แบบ​พระเจ้า วิธี​อยู่​ร่วม​กับ​คน​อื่น และ​สิ่ง​ที่​เรา​ควร​ทำ​เมื่อ​มี​คน​มา​ทำ​ไม่​ดี​กับ​เรา—โรม 12:9-21