ข้ามไปยังเนื้อหา

อธิบาย​ข้อ​คัมภีร์

อพยพ 20:12—“ให้นับถือพ่อแม่”

อพยพ 20:12—“ให้นับถือพ่อแม่”

“ให้​นับถือ​พ่อ​แม่ แล้ว​เจ้า​จะ​มี​อายุ​ยืน​ยาว​อยู่​บน​แผ่นดิน​ซึ่ง​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​จะ​ให้​เจ้า”—อพยพ 20:12, ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่

“จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า​เพื่อ​อายุ​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยืน​นาน​บน​แผ่นดิน​ซึ่ง​พระเจ้า​ของ​เจ้า​ประทาน​ให้​แก่​เจ้า”—อพย 20:12, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971

ความ​หมาย​ของ​อพยพ 20:12

พระเจ้า​สั่ง​ชาว​อิสราเอล​ใน​สมัย​โบราณ​ให้​นับถือ​พ่อ​แม่ และ​พระองค์​ยัง​บอก​เหตุ​ผล​ที่​พวก​เขา​ควร​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​นี้​ด้วย ถึง​แม้​คริสเตียน​ไม่​จำเป็น​ต้อง​เชื่อ​ฟัง​กฎหมาย​ของ​โมเสส ซึ่ง​ก็​คือ​กฎหมาย​ที่​พระเจ้า​ให้​ชาว​อิสราเอล แต่​มาตรฐาน​ของ​พระองค์​ไม่​เคย​เปลี่ยน กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​อยู่​บน​ความ​จริง​พื้น​ฐาน​ที่​ยัง​คง​ใช้​ได้​และ​สำคัญ​สำหรับ​คริสเตียน—โคโลสี 3:20

ลูก​ ๆ ​ไม่​ว่า​จะ​อายุ​น้อย​หรือ​โต​เป็น​ผู้​ใหญ่​แล้ว​นับถือ​พ่อ​แม่​โดย​ให้​ความ​เคารพ​และ​เชื่อ​ฟัง​พวก​ท่าน (เลวีนิติ 19:3; สุภาษิต 1:8) ถึง​แม้​พวก​เขา​โต​แล้ว​และ​มี​ครอบครัว​ของ​ตัว​เอง แต่​พวก​เขา​ก็​ต้อง​แสดง​ความ​รัก​และ​สนใจ​พ่อ​แม่​ต่อ​ไป เช่น พวก​เขา​ต้อง​มั่น​ใจ​ว่า​พ่อ​แม่​ที่​อายุ​มาก​ขึ้น​ได้​รับ​การ​ดู​แล​เอา​ใจ​ใส่​อย่าง​ดี และ​ต้อง​ช่วยเหลือ​ด้าน​การ​เงิน​เมื่อ​จำเป็น—มัทธิว 15:4-6; 1 ทิโมธี 5:4, 8

ชาว​อิสราเอล​ต้อง​นับถือ​ทั้ง​พ่อ​และ​แม่​ของ​พวก​เขา นี่​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​แม่​ก็​มี​บทบาท​สำคัญ​ใน​ครอบครัว (สุภาษิต 6:20; 19:26) ทุก​วัน​นี้​คน​ที่​เป็น​ลูก​ก็​ควร​ทำ​แบบ​เดียว​กัน

แต่​ใน​สมัย​ชาติ​อิสราเอล​คำ​สั่ง​ที่​ให้​นับถือ​พ่อ​แม่​ก็​มี​ข้อ​ยก​เว้น​ด้วย นั่น​คือ ถ้า​พ่อ​แม่​หรือ​ใคร​ก็​ตาม​มา​ชักชวน​หรือ​บอก​ให้​ทำ​อะไร​ที่​เป็น​การ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า พวก​เขา​ก็​ไม่​จำเป็น​ต้อง​ทำ​ตาม (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 13:6-8) ทุก​วัน​นี้​ก็​เหมือน​กัน คริสเตียน “เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​มาก​กว่า​มนุษย์”—กิจการ 5:29

ใน​กฎหมาย​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​ชาว​อิสราเอล พระองค์​สัญญา​กับ​คน​ที่​นับถือ​พ่อ​แม่​ว่า​จะ “มี​อายุ​ยืน​ยาว​และ​เจริญ​รุ่งเรือง” บน​แผ่นดิน​ที่​พระเจ้า​จะ​ให้ (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 5:16) พวก​เขา​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ​เหมือน​บาง​คน​ที่​ไม่​ได้​ทำ​ตาม​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​และ​ขืน​อำนาจ​พ่อ​แม่ (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 21:18-21) เวลา​ไม่​เคย​เปลี่ยน​หลักการ​ที่​อยู่​เบื้อง​หลัง​กฎหมาย​นั้น (เอเฟซัส 6:1-3) ไม่​ว่า​จะ​อายุ​น้อย​หรือ​โต​เป็น​ผู้​ใหญ่​แล้ว เรา​มี​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​ต่อ​พระเจ้า และ​จริง​ตาม​ที่​พระองค์​สัญญา​ไว้ คน​ที่​เชื่อ​ฟัง​พระองค์​และ​เชื่อ​ฟัง​พ่อ​แม่​จะ​มี​อายุ​ยืน​ยาว คือ พวก​เขา​มี​ความ​หวัง​เรื่อง​ชีวิต​ตลอด​ไป—1 ทิโมธี 4:8; 6:18, 19

ท้อง​เรื่อง​ของ​อพยพ 20:12

มี​บาง​สิ่ง​ที่​น่า​สนใจ​เกี่ยว​กับ​อพยพ 20:12 นั่น​คือ ตำแหน่ง​ของ​คำ​สั่ง​นี้​ใน​บัญญัติ 10 ประการ (อพยพ 20:1-17) คำ​สั่ง 4 ข้อ​ที่​อยู่​ก่อน​ข้อ​นี้​พูด​ถึง​หน้า​ที่​ของ​ชาว​อิสราเอล​ต่อ​พระเจ้า เช่น พวก​เขา​ต้อง​นมัสการ​พระองค์​ผู้​เดียว ส่วน​คำ​สั่ง​อีก 5 ข้อ​ที่​อยู่​หลัง​ข้อ​นี้​พูด​ถึง​หน้า​ที่​ต่อ​เพื่อน​มนุษย์ รวม​ถึง​คำ​สั่ง​ที่​ให้​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​คู่​สมรส​และ​ไม่​ขโมย คำ​สั่ง​ที่​ให้ “นับถือ​พ่อ​แม่” ได้​รับ​การ​มอง​ว่า​เป็น​เหมือน​สะพาน เพราะ​การ​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​นี้​เป็น​การ​ทำ​หน้า​ที่​ต่อ​ทั้ง​พระเจ้า​และ​ต่อ​เพื่อน​มนุษย์

อ่าน​อพยพ บท 20 พร้อม​กับ​การ​พิจารณา​เชิงอรรถ​และ​ข้อ​อ้าง​โยง