ข้ามไปยังเนื้อหา

อธิบาย​ข้อ​คัมภีร์

ยอห์น 14:6—“ผมเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต”

“พระ​เยซู​ตอบ​เขา​ว่า ‘ผม​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​จะ​มา​ถึง​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​ผม’”—ยอห์น 14:6, ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่

“พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า ‘เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา’”—ยอห์น 14:6, ฉบับ​มาตรฐาน

ความ​หมาย​ของ​ยอห์น 14:6

ถ้า​เรา​อยาก​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา *พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ เรา​ต้อง​รู้​ว่า​พระ​เยซู​มี​บทบาท​สำคัญ​อะไร

“ผม​เป็น​ทาง​นั้น” พระ​เยซู​เป็น “ทาง​นั้น” ที่​ช่วย​เรา​เข้า​หา​พระเจ้า​ได้ เช่น ถ้า​เรา​อยาก​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า เรา​ต้อง​อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู (ยอห์น 16:23, 24) ความ​ตาย​ของ​พระ​เยซู​ยัง​เปิด​โอกาส​ให้​มนุษย์​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​และ​กลับ​มา​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระองค์ (โรม 5:8-11) นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​ยัง​วาง​ตัว​อย่าง​ให้​เรา​เห็น​ว่า​ถ้า​เรา​อยาก​ให้​พระเจ้า​พอ​ใจ​ต้อง​ทำ​ยัง​ไง—ยอห์น 13:15

“ผม​เป็น . . . ความ​จริง” พระ​เยซู​มัก​พูด​ความ​จริง​เรื่อง​พระเจ้า​และ​ใช้​ชีวิต​ตาม​ความ​จริง​นั้น (1 เปโตร 2:22) ดัง​นั้น ถ้า​เรา​ฟัง​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู เรา​ก็​จะ​ได้​เรียน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​ด้วย (ยอห์น 8:31, 32) นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​ยัง​เป็น “ความ​จริง” ใน​แง่​ที่​ว่า​ท่าน​ทำ​ให้​คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เกิด​ขึ้น​จริง และ​ท่าน​ทำ​ให้​คำ​สัญญา​ทุก​เรื่อง​ของ​พระเจ้า​เกิด​ขึ้น​จริง—ยอห์น 1:17; 2 โครินธ์ 1:19, 20; โคโลสี 2:16, 17

“ผม​เป็น . . . ชีวิต” พระ​เยซู​สละ​ชีวิต​ของ​ท่าน​เพื่อ​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​ตัว​ท่าน​จะ​มี​โอกาส​ได้​ชีวิต​ตลอด​ไป (ยอห์น 3:16, 36) พระ​เยซู​ยัง​เป็น “ชีวิต” สำหรับ​คน​ที่​ตาย​แล้ว​ด้วย​เพราะ​ท่าน​จะ​ปลุก​พวก​เขา​ให้​ฟื้น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย—ยอห์น 5:28, 29; 11:25

“ไม่​มี​ใคร​จะ​มา​ถึง​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​ผม” ถ้า​เรา​อยาก​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระเจ้า เรา​ต้อง​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​มี​บทบาท​พิเศษ​อะไร เรา​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ได้​โดย​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู​ซึ่ง​เป็น​การ​แสดง​ว่า​เรา​ยอม​รับ​อำนาจ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ (ยอห์น 15:16) นอก​จาก​นั้น​เรา​ต้อง​จำ​ไว้​ว่า​ไม่​มี​ใคร​จะ​ช่วย​มนุษย์​ให้​รอด​ได้​เลย​นอก​จาก​พระ​เยซู​คน​เดียว—กิจการ 4:12; ฟีลิปปี 2:8-11

ท้อง​เรื่อง​ของ​ยอห์น 14:6

ยอห์น​บท 13 ถึง 17 บันทึก​คำ​แนะ​นำ​ของ​พระ​เยซู​ที่​ให้​กับ​อัครสาวก​ที่​ซื่อ​สัตย์ 11 คน​ใน​คืน​ก่อน​ที่​ท่าน​จะ​ตาย ใน​บท 14 พระ​เยซู​กระตุ้น​ให้​พวก​สาวก​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​ตัว​ท่าน​และ​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ของ​ท่าน นอก​จาก​นั้น​พระ​เยซู​ยัง​กระตุ้น​ให้​พวก​เขา​รัก​และ​เชื่อ​ฟัง​ด้วย (ยอห์น 14:1, 12, 15-17, 21, 23, 24) พระ​เยซู​ยัง​เปิด​เผย​ให้​พวก​สาวก​รู้​ว่า​ท่าน​ใกล้​ชิด​กับ​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​มาก​ขนาด​ไหน​ทั้ง​ใน​อดีต​และ​ใน​ตอน​นี้ (ยอห์น 14:10, 20, 28, 31) พระ​เยซู​ยัง​บอก​ด้วย​ว่า​อีก​ไม่​นาน​ท่าน​จะ​กลับ​ไป​สวรรค์​และ​ท่าน​รับรอง​กับ​พวก​สาวก​ว่า​จะ​ไม่​ทิ้ง​พวก​เขา (ยอห์น 14:18) ท่าน​ยัง​สัญญา​กับ​พวก​สาวก​ว่า​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​จะ​ส่ง “ผู้​ช่วย​มา​ใน​นาม​ของ​ผม​คือ​พลัง​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์” (ยอห์น 14:25-27) โดย​วิธี​นี้​และ​วิธี​อื่น​ ๆ พระ​เยซู​ได้​เตรียม​สาวก​ของ​ท่าน​ให้​พร้อม​รับมือ​กับ​ปัญหา​ที่​อาจ​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต