ข้ามไปยังเนื้อหา

อธิบาย​ข้อ​คัมภีร์

มัทธิว 6:34—“อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้”

มัทธิว 6:34—“อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้”

“ไม่​ต้อง​กังวล​ถึง​วัน​พรุ่ง​นี้ เพราะ​พรุ่ง​นี้​ก็​จะ​มี​เรื่อง​ของ​พรุ่ง​นี้​ให้​กังวล​อีก แต่​ละ​วัน​มี​ปัญหา​มาก​พอ​อยู่​แล้ว”—มัทธิว 6:34, ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่

“อย่า​วิตก​กังวล​เกี่ยว​กับ​พรุ่ง​นี้​เพราะ​พรุ่ง​นี้​ก็​จะ​มี​เรื่อง​วิตก​กังวล​เกี่ยว​กับ​พรุ่ง​นี้​เอง​แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ความ​เดือดร้อน​ของ​มัน​พอ​อยู่​แล้ว”—มัทธิว 6:34, ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

ความ​หมาย​ของ​มัทธิว 6:34

พระ​เยซู​พูด​อย่าง​นั้น​เพื่อ​ให้​ผู้​ฟัง​ของ​ท่าน​มั่น​ใจ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​จำเป็น​ต้อง​กังวล​มาก​เกิน​ไป​เกี่ยว​กับ​ปัญหา​ใน​อนาคต แต่​จะ​มี​ความ​สุข​กว่า​ถ้า​รับมือ​ปัญหา​เฉพาะ​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​แต่​ละ​วัน​เท่า​นั้น

พระ​เยซู​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​ไม่​ให้​เรา​คิด​เรื่อง​พรุ่ง​นี้​หรือ​วาง​แผน​อนาคต (สุภาษิต 21:5) แต่​ท่าน​ช่วย​เรา​ไม่​ให้​กังวล​มาก​เกิน​ไป​ใน​เรื่อง​ที่​อาจ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต ความ​วิตก​กังวล​ใน​เรื่อง​เหล่า​นั้น​ทำ​ให้​เรา​ไม่​มี​ความ​สุข​และ​ไม่​จดจ่อ​อยู่​กับ​สิ่ง​ต่าง​ ๆ ​ที่​เรา​ต้อง​ทำ เรา​จัด​การ​ปัญหา​ที่​จะ​เกิด​ใน​อนาคต​โดย​กังวล​กับ​เรื่อง​นั้น​ใน​วัน​นี้​ไม่​ได้ และ​เรื่อง​ที่​เรา​กังวล​ก็​มัก​จะ​ไม่​เกิด​ขึ้น​หรือ​ไม่​ได้​เลว​ร้าย​อย่าง​ที่​เรา​คิด

ท้อง​เรื่อง​มัทธิว 6:34

คำ​พูด​เหล่า​นี้​ของ​พระ​เยซู​เป็น​ส่วน​ของ​คำ​บรรยาย​บน​ภูเขา​ของ​ท่าน​ที่​หลาย​คน​รู้​จัก ซึ่ง​อยู่​ใน​มัทธิว​บท 5-7 ใน​คำ​บรรยาย​นี้ พระ​เยซู​อธิบาย​ว่า​การ​วิตก​กังวล​มาก​เกิน​ไป​ไม่​ได้​ทำ​ให้​ชีวิต​ของ​เรา​ดี​ขึ้น​หรือ​ยืน​ยาว​ขึ้น (มัทธิว 6:27) ท่าน​ยัง​บอก​ด้วย​ว่า​ถ้า​เรา​ให้​พระเจ้า​สำคัญ​ที่​สุด​ใน​ชีวิต เรา​ก็​ไม่​ต้อง​กังวล​มาก​เกิน​ไป​กับ​วัน​พรุ่ง​นี้ เพราะ​พระเจ้า​ดู​แล​ต้น​ไม้​และ​สัตว์​ต่าง​ ๆ ดัง​นั้น พระองค์​ก็​จะ​ดู​แล​ทุก​คน​ที่​รับใช้​พระองค์​ด้วย—มัทธิว 6:25, 26, 28-33

อ่าน​มัทธิว​ บท 6 พร้อม​กับ​การ​พิจารณา​เชิงอรรถ ข้อ​อ้าง​โยง​และ​รูป​ภาพ