ข้ามไปยังเนื้อหา

อธิบาย​ข้อ​คัมภีร์

ฟีลิปปี 4:6, 7—“อย่ากังวลอะไรเลย”

“อย่า​กังวล​อะไร​เลย แต่​ให้​ขอ​ทุก​สิ่ง​จาก​พระเจ้า​ด้วย​การ​อธิษฐาน​และ​การ​อ้อน​วอน และ​ให้​ขอบคุณ​พระองค์​ด้วย แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระเจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้าใจ​ทุก​อย่าง​จะ​ปก​ป้อง​หัวใจ​และ​ความ​คิด​ของ​พวก​คุณ​ไว้​โดย​ทาง​พระ​คริสต์​เยซู”—ฟีลิปปี 4:6, 7, ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่

ความ​หมาย​ของ​ฟีลิปปี 4:6, 7

ถ้า​ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​รู้สึก​กังวล​มาก​ ๆ เขา​สามารถ​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ได้ พระองค์​สัญญา​ว่า​จะ​ช่วย​เขา​ให้​มี​ความ​สงบ​ใจ ซึ่ง​ความ​สงบ​ใจ​หรือ​สันติ​สุข​ของ​พระเจ้า​จะ​ช่วย​เขา​ให้​รับมือ​กับ​ความ​กังวล​และ​ช่วย​ปก​ป้อง​หัวใจ​และ​ความ​คิด​ได้ ใน​ข้อ 6 พูด​ถึง​คำ​อธิษฐาน​หลาย​แบบ​ที่​ช่วย​ให้​เรา​มี​สันติ​สุข​ของ​พระเจ้า​ได้

การ​อธิษฐาน​ขอ เป็น​การ​ขอ​แบบ​เจาะจง​ถึง​พระเจ้า ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​สามารถ​อธิษฐาน​ขอ “ทุก​สิ่ง” ได้ แต่​คำ​อธิษฐาน​นั้น​ต้อง​สอดคล้อง​กับ​ความ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ที่​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล—1 ยอห์น 5:14

การ​อ้อน​วอน คือ​การ​อธิษฐาน​จาก​ใจ​เพื่อ​ขอ​ให้​พระเจ้า​ช่วย คน​เรา​อาจ​อธิษฐาน​แบบ​นี้​เมื่อ​เจอ​กับ​ความ​เครียด​หรือ​ตก​อยู่​ใน​อันตราย พระ​เยซู​ก็​อธิษฐาน​อ้อน​วอน​ด้วย (ฮีบรู 5:7) บ่อย​ครั้ง​การ​อธิษฐาน​แบบ​นี้​เป็น​การ​อธิษฐาน​ซ้ำ​หลาย​ครั้ง​เกี่ยว​กับ​ปัญหา​ที่​เจอ

การ​อธิษฐาน​ขอบคุณ เป็น​การ​แสดง​ความ​ขอบคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​สิ่ง​ที่​พระองค์​ได้​ทำ​เพื่อ​เรา​ใน​ตอน​นี้​และ​จะ​ทำ​ใน​อนาคต เมื่อ​คิด​ถึง​เหตุ​ผล​ต่าง​ ๆ ​ที่​ทำ​ให้​เรา​ขอบคุณ​พระเจ้า มัน​ก็​จะ​ช่วย​ให้​เรา​มี​ความ​สุข​อยู่​เสมอ—1 เธสะโลนิกา 5:16-18

พระเจ้า​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​เหล่า​นี้​ยัง​ไง? พระองค์​ช่วย​ให้​ผู้​รับใช้​พระองค์​มี​สันติ​สุข​หรือ​ความ​สงบ​ใจ สันติ​สุข​ของ​พระเจ้า​คือ​ความ​สงบ​สุข​ใน​หัวใจ ซึ่ง​เป็น​ผล​มา​จาก​การ​มี​ความ​สัมพันธ์​ใกล้​ชิด​กับ​พระองค์ (โรม 15:13; ฟีลิปปี 4:9) ที่​บอก​ว่า​สันติ​สุข​นี้ “เกิน​ความ​เข้าใจ​ทุก​อย่าง” เป็น​เพราะ​สันติ​สุข​นี้​มา​จาก​พระเจ้า​และ​สามารถ​ช่วย​เรา​มาก​กว่า​ที่​เรา​คิด​หรือ​จินตนาการ​ได้

ข้อ​คัมภีร์​นี้​บอก​ว่า​สันติ​สุข​ของ​พระเจ้า​สามารถ​ปก​ป้อง​หัวใจ​ของ​เรา​ได้ คำ​กรีก​ที่​แปล​ว่า “ปก​ป้อง” เป็น​คำ​ที่​ใช้​ทาง​ทหาร เพื่อ​พูด​ถึง​กอง​ทหาร​ที่​คอย​ปก​ป้อง​เมือง คล้าย​กัน​สันติ​สุข​ของ​พระเจ้า​ก็​จะ​ช่วย​ปก​ป้อง​ความ​คิด​และ​จิตใจ​ของ​เรา​ได้ สันติ​สุข​นี้​จะ​ช่วย​ให้​เรา​ไม่​เครียด​เกิน​ไป​เมื่อ​เจอ​กับ​ปัญหา

ใน​ข้อ 7 บอก​ว่า​พระเจ้า​ให้​สันติ​สุข​ของ​พระองค์ “โดย​ทาง​พระ​คริสต์​เยซู” ที่​เป็น​แบบ​นั้น​เพราะ​พระ​เยซู​ช่วย​เรา​ให้​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระเจ้า ท่าน​ให้​ชีวิต​ของ​ตัว​เอง​เป็น​ค่า​ไถ่​เพื่อ​เรา​จะ​หลุด​พ้น​จาก​บาป ดัง​นั้น ถ้า​เรา​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู เรา​ก็​จะ​สามารถ​ได้​รับ​พร​จาก​พระเจ้า (ฮีบรู 11:6) นอก​จาก​นั้น พระ​เยซู​ยัง​เป็น​ช่อง​ทาง​ที่​ทำ​ให้​เรา​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ได้ พระ​เยซู​บอก​ว่า “ไม่​มี​ใคร​จะ​มา​ถึง​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​ผม”—ยอห์น 14:6; 16:23

ท้อง​เรื่อง​ของ​ฟีลิปปี 4:6, 7

หนังสือ​ฟีลิปปี​เป็น​จดหมาย​ที่​อัครสาวก​เปาโล​เขียน​ถึง​คริสเตียน​ใน​เมือง​ฟีลิปปี * และ​ใน​บท​ที่ 4 เปาโล​กระตุ้น​ให้​พี่​น้อง​ใน​ประชาคม​นั้น​มี​ความ​สุข เขา​ขอบคุณ​พี่​น้อง​ที่​มี​น้ำใจ​เอื้อเฟื้อ​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตัว​เขา​มี​ความ​สุข​มาก (ฟีลิปปี 4:4, 10, 18) นอก​จาก​นั้น เปาโล​ยัง​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​การ​อธิษฐาน​ช่วย​เรา​ให้​มี​สันติ​สุข​ของ​พระเจ้า และ​เขา​ยัง​พูด​ถึง​สิ่ง​ที่​เรา​ควร​คิด​และ​ทำ​เพื่อ​เรา​จะ​ได้​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก “พระเจ้า​ที่​มี​สันติ​สุข”—ฟีลิปปี 4:8, 9

^ วรรค 9 ตำแหน่ง​ของ​เมือง​นี้​ตั้ง​อยู่​ที่​ประเทศ​กรีซ​ใน​ปัจจุบัน