ข้อ​สังเกต: เวอร์ชั่น​นี้​ต้อง​ใช้ Window 10 หรือ​ใหม่​กว่า

  • จด​โน้ต​ได้

  • สร้าง​แท็ก​เพื่อ​ช่วย​จัด​ระเบียบ​โน้ต

  • เก็บ​โน้ต แท็ก ไฮไลท์ สิ่ง​ที่​ชื่น​ชอบ และ​บุ๊ก​มาร์ก​ต่าง ๆ ใน​ไฟล์​แบ็ก​อัพ