ถ้า​คุณ​มี​ปัญหา​เกี่ยว​กับ​แอป JW Language กรุณา​เขียน​ถึง​เรา​โดย​ใช้แบบ​ฟอร์ม​การ​ช่วยเหลือ​ออนไลน์