ได้ คุณ​สามารถ​ติด​ตั้ง​ภาษา​ที่​อยาก​เรียน​ได้​หลาย​ภาษา โดย​แตะ​ที่​ช่อง​เลือก​ภาษา​แล้ว​เลือก​ภาษา​อื่น ๆ ที่​อยาก​เรียน

ดู: ฉัน​จะ​เปลี่ยน​ภาษา​ที่​เรียน​ได้​อย่าง​ไร?