ภาษา​ที่​เรียน​คือ​ภาษา​ที่​คุณ​อยาก​เรียน ตอน​ที่​มี​การ​ติด​ตั้ง คุณ​สามารถ​เลือก​ภาษา​ที่​คุณ​อยาก​เรียน​ได้

ดู: ฉัน​จะ​เปลี่ยน​ภาษา​ที่​เรียน​ได้​อย่าง​ไร?