ถ้า​คุณ​กำลัง​เรียน​ภาษา​อื่น หรือ​อยาก​ส่ง​ข้อมูล​ที่​น่า​สนใจ​จาก​เว็บไซต์ jw.org ให้​ใคร​สัก​คน​ใน​ภาษา​ของ​เขา ลอง​เลือก​ใช้​วิธี​ต่อ​ไป​นี้

 เปลี่ยน​ภาษา​เว็บไซต์

เลือก​ไอคอน เลือก​ภาษา เพื่อ​ดู​ว่า​เว็บไซต์ jw.org มี​ภาษา​อะไร​บ้าง

ด้าน​ซ้าย​ของ​แต่​ละ​ภาษา​จะ​มี​ไอคอน​ที่​เห็น​อยู่​ด้าน​ล่าง

 • มี​เว็บไซต์ jw.org ใน​ภาษา​นั้น เมื่อ​เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ หน้า​เว็บ​จะ​เปลี่ยน​เป็น​ภาษา​นั้น

 • ยัง​ไม่​มี​เว็บไซต์ jw.org ใน​ภาษา​นั้น แต่​มี​สิ่ง​พิมพ์​และ​มัลติมีเดีย​ให้​ดาวน์​โหลด​ได้ เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ​เพื่อ​ดู​ว่า​มี​อะไร​ให้​ดาวน์​โหลด​ได้​บ้าง

 • นี่​คือ​ไอคอน​ภาษา​มือ

  ถ้า​ภาษา​มือ​ที่​คุณ​เลือก​มี​เว็บไซต์ jw.org หน้า​เว็บ​จะ​เปลี่ยน​เป็น​ภาษา​นั้น

  ถ้า​ภาษา​มือ​ที่​คุณ​เลือก​ยัง​ไม่​มี​เว็บไซต์ jw.org คุณ​จะ​เห็น​รายการ​มัลติมีเดีย​ที่​มี​ใน​ภาษา​นั้น

เว็บไซต์​นี้​มี​หลาย​ร้อย​ภาษา ลอง​เลือก​ใช้​วิธี​ต่อ​ไป​นี้​เพื่อ​ค้น​หา​ภาษา​ที่​คุณ​ต้องการ​ได้​อย่าง​รวด​เร็ว

 • เลือก​ภาษา​ที่​ดู​บ่อย ๆ สี่​ภาษา​ที่​คุณ​ดู​ล่า​สุด​จะ​ปรากฏ​อยู่​ด้าน​บน

 • พิมพ์​ชื่อ​ภาษา​ที่​ต้องการ คุณ​สามารถ​พิมพ์​ชื่อ​ภาษา​ที่​ต้องการ​ใน​ภาษา​ของ​คุณ​หรือ​ภาษา​นั้น ๆ เช่น ถ้า​คุณ​เปิด​หน้า​เว็บ​เป็น​ภาษา​อังกฤษ และ​อยาก​เปลี่ยน​เป็น​ภาษา​เยอรมัน คุณ​อาจ​พิมพ์​ว่า “German” หรือ “Deutsch” เมื่อ​พิมพ์​ตัว​อักษร​ลง​ไป ชื่อ​ภาษา​ที่​มี​อักษร​นั้น​จะ​ปรากฏ​ขึ้น​มา

 แสดง​หน้า​เว็บ​เป็น​ภาษา​อื่น

วิธี​ที่ 1: ใช้​วิธี​นี้ ถ้า​ภาษา​ที่​ต้องการ​มี​อยู่​ใน​ช่อง​อ่าน​ภาษา

หา​บทความ​ที่​คุณ​อยาก​อ่าน​หรือ​อยาก​ส่ง​ให้​คน​อื่น จาก​นั้น ไป​ที่​ช่อง อ่าน​ภาษา และ​เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ บทความ​นั้น​จะ​เปลี่ยน​เป็น​ภาษา​ที่​คุณ​เลือก (ถ้า​ใน​ช่อง อ่าน​ภาษา ไม่​มี​ภาษา​ที่​ต้องการ แสดง​ว่า​ยัง​ไม่​มี​บทความ​นั้น​ใน​ภาษา​ที่​เลือก)

ทิป​น่า​รู้: เมื่อ​เลือก​ช่อง อ่าน​ภาษา คุณ​จะ​เห็น​ไอคอน​รูป​หู​ฟัง​อยู่​ด้าน​ซ้าย​ของ​ภาษา ไอคอน​นี้​บอก​ให้​รู้​ว่า​บทความ​นั้น​มี​ไฟล์​เสียง​ด้วย

เมื่อ​คุณ​ใช้​ช่อง อ่าน​ภาษา เพื่อ​แสดง​หน้า​นั้น​เป็น​ภาษา​อื่น เฉพาะ​ตัว​บทความ​ที่​จะ​เปลี่ยน​เป็น​ภาษา​ที่​คุณ​เลือก แต่​เมนู​ใน​หน้า​นั้น​ยัง​เป็น​ภาษา​หลัก

วิธี​ที่ 2: ถ้า​บทความ​ที่​คุณ​กำลัง​อ่าน​ไม่​มี​ภาษา​ที่​ต้องการ​ใน​ช่อง อ่าน​ภาษา ให้​เลือก​ไอคอน เลือก​ภาษา เพื่อ​เปลี่ยน​เว็บไซต์​เป็น​ภาษา​ที่​ต้องการ ถ้า​ภาษา​นั้น​มี​บทความ​ที่​คุณ​กำลัง​อ่าน บทความ​นั้น​จะ​ปรากฏ​ขึ้น​มา ถ้า​ไม่​มี คุณ​จะ​เห็น​หน้า​แรก​ของ jw.org ใน​ภาษา​นั้น​แทน

 ค้น​หา​สิ่ง​พิมพ์​และ​มัลติมีเดีย​ใน​ภาษา​อื่น

ไป​ที่ สิ่ง​พิมพ์​และ​มัลติมีเดีย > รายการ​เด่น เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ แล้ว​กด ค้น​หา

ลอง​เลือก​ใช้​วิธี​ต่อ​ไป​นี้​เพื่อ​ค้น​หา​ภาษา​ที่​คุณ​ต้องการ​ได้​อย่าง​รวด​เร็ว

 • เลือก​ภาษา​ที่​ดู​บ่อย ๆ สี่​ภาษา​ที่​คุณ​ดู​ล่า​สุด​จะ​ปรากฏ​อยู่​ด้าน​บน

 • พิมพ์​ชื่อ​ภาษา​ที่​ต้องการ คุณ​สามารถ​พิมพ์​ชื่อ​ภาษา​ที่​ต้องการ​ใน​ภาษา​ของ​คุณ​หรือ​ภาษา​นั้น ๆ เช่น ถ้า​คุณ​เปิด​หน้า​เว็บ​เป็น​ภาษา​อังกฤษ และ​อยาก​หา​สิ่ง​พิมพ์​หรือ​มัลติมีเดีย​ใน​ภาษา​เยอรมัน คุณ​อาจ​พิมพ์​ว่า “German” หรือ “Deutsch” เมื่อ​พิมพ์​ตัว​อักษร​ลง​ไป ชื่อ​ภาษา​ที่​มี​อักษร​นั้น​จะ​ปรากฏ​ขึ้น​มา

ภาษา​ที่​คุณ​เลือก​อาจ​มี​สิ่ง​พิมพ์​หลาย​อย่าง แต่​ใน​หน้า รายการ​เด่น คุณ​จะ​เห็น​เพียง​ไม่​กี่​รายการ ถ้า​อยาก​เห็น​สิ่ง​พิมพ์​อื่น ๆ ให้​ไป​ที่ หนังสือ​และ​จุลสาร หรือ วารสาร

ถ้า​ภาษา​ที่​เลือก​ไม่​มี​สิ่ง​พิมพ์​ที่​คุณ​ต้องการ หน้า​เว็บ​จะ​แสดง​สิ่ง​พิมพ์​อื่น​ที่​มี​ใน​ภาษา​นั้น