ข้ามไปยังเนื้อหา

โรคเม็ดเลือดแดงผิดรูป (ในเด็ก)

Management of Vaso-Occlusive Crisis and Acute Chest Syndrome

การจัดการภาวะเส้นเลือดอุดตันขั้นวิกฤตและมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน—การรักษาโดยการการจัดการความเจ็บปวด

Reduction of painful vaso-occlusive crisis of sickle cell anaemia by tinzaparin in a double-blind randomized trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Qari MH, Aljaouni SK, Alardawi MS, Fatani H, Alsayes FM, Zografos P, Alsaigh M, Alalfi A, Alamin M, Gadi A, Mousa SA.

Source‎: Thromb Haemost 2007;98(2):392-6.

Indexed‎: PubMed 17721622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17721622 (เปิดหน้าต่างใหม่)

การจัดการภาวะเส้นเลือดอุดตันขั้นวิกฤตและมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน—การรักษาโดยการให้สารน้ำ

Oxygen Supplementation

Guidelines for the management of the acute painful crisis in sickle cell disease. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Rees DC, Olujohungbe AD, Parker NE, Stephens AD, Telfer P, Wright J; British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force by the Sickle Cell Working Party.

Source‎: Br J Haematol 2003;120(5):744-52.

Indexed‎: PubMed 12614204

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614204 (เปิดหน้าต่างใหม่)

การจัดการภาวะเส้นเลือดอุดตันขั้นวิกฤต และมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน—การรักษาโดยใช้ยาปฎิชีวนะ และยาช่วยในทางเดินหายใจ

Safety of purified poloxamer 188 in sickle cell disease: phase I study of a non-ionic surfactant in the management of acute chest syndrome. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ballas SK, Files B, Luchtman-Jones L, Benjamin L, Swerdlow P, Hilliard L, Coates T, Abboud M, Wojtowicz-Praga S, Grindel JM.

Source‎: Hemoglobin 2004;28(2):85-102.

Indexed‎: PubMed 15182051

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182051 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A short course of prednisone in the management of acute chest syndrome of sickle cell disease. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Kumar R, Qureshi S, Mohanty P, Rao SP, Miller ST.

Source‎: J Pediatr Hematol Oncol 2010;32(3):e91-4.

Indexed‎: PubMed 20216237

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e3181c29c52

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20216237 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A randomized, placebo-controlled trial of arginine therapy for the treatment of children with sickle cell disease hospitalized with vaso-occlusive pain episodes. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Morris CR, Kuypers FA, Lavrisha L, Ansari M, Sweeters N, Stewart M, Gildengorin G, Neumayr L, Vichinsky EP.

Source‎: Haematologica 2013;98(9):1375-82.

Indexed‎: PubMed 23645695

DOI‎: 10.3324/haematol.2013.086637

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23645695 (เปิดหน้าต่างใหม่)