ข้ามไปยังเนื้อหา

โรคเม็ดเลือดแดงผิดรูป (ในเด็ก)

การจัดการกับสภาวะม้ามเป็นพิษชนิดเฉียบพลัน มักเกิดจากการที่ sickle cell (เม็ดเลือดแดงที่รูปร่างผิดปกติ) ไปอุดตันในม้าม

Acute splenic sequestration crisis in sickle cell disease: cohort study of 190 paediatric patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Brousse V, Elie C, Benkerrou M, Odièvre MH, Lesprit E, Bernaudin F, Grimaud M, Guitton C, Quinet B, Dangiolo S, de Montalembert M.

Source‎: Br J Haematol 2012;156(5):643-8.

Indexed‎: PubMed 22224796

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2011.08999.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22224796 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Splenic artery embolization before laparoscopic splenectomy in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Takahashi T, Arima Y, Yokomuro S, Yoshida H, Mamada Y, Taniai N, Kawano Y, Mizuguchi Y, Shimizu T, Akimaru K, Tajiri T.

Source‎: Surg Endosc 2005;19(10):1345-8.

Indexed‎: PubMed 16136292

DOI‎: 10.1007/s00464-004-2210-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16136292 (เปิดหน้าต่างใหม่)