ข้ามไปยังเนื้อหา

Sickle Cell Disease

Crisis Prevention

การป้องกันวิกฤติจากภาวะเม็ดเลือดแดงผิดรูป—การใช้ยากระตุ้นฮีโมโกลบินชนิดที่พบในเด็กและทารก

Systematic review: hydroxyurea for the treatment of adults with sickle cell disease. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lanzkron S, Strouse JJ, Wilson R, Beach MC, Haywood C, Park H, Witkop C, Bass EB, Segal JB.

Source‎: Ann Intern Med 2008;148(12):939-55.

Indexed‎: PubMed 18458272

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18458272 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Clinical effectiveness of decitabine in severe sickle cell disease. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Saunthararajah Y, Molokie R, Saraf S, Sidhwani S, Gowhari M, Vara S, Lavelle D, DeSimone J.

Source‎: Br J Haematol 2008;141(1):126-9.

Indexed‎: PubMed 18324975

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07027.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18324975 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The effect of prolonged administration of hydroxyurea on morbidity and mortality in adult patients with sickle cell syndromes: results of a 17-year, single-center trial (LaSHS). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Voskaridou E, Christoulas D, Bilalis A, Plata E, Varvagiannis K, Stamatopoulos G, Sinopoulou K, Balassopoulou A, Loukopoulos D, Terpos E.

Source‎: Blood 2010;115(12):2354-63.

Indexed‎: PubMed 19903897

DOI‎: 10.1182/blood-2009-05-221333

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19903897 (เปิดหน้าต่างใหม่)

การป้องกันวิกฤติจากภาวะเม็ดเลือดแดงผิดรูป—การป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

A phase 3 trial of l-glutamine in sickle cell disease. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Niihara Y, Miller ST, Kanter J, Lanzkron S, Smith WR, Hsu LL, Gordeuk VR, Viswanathan K, Sarnaik S, Osunkwo I, Guillaume E, Sadanandan S, Sieger L, Lasky JL, Panosyan EH, Blake OA, New TN, Bellevue R, Tran LT, Razon RL, Stark CW, Neumayr LD, Vichinsky EP

Source‎: N Engl J Med 2018;379(3):226-35.

Indexed‎: PubMed 30021096

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1715971

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30021096 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Malaria chemoprophylaxis in sickle cell disease. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Oniyangi O, Omari AA.

Source‎: Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD003489.

Indexed‎: PubMed 17054173

DOI‎: 10.1002/14651858.CD003489.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054173 (เปิดหน้าต่างใหม่)