ข้ามไปยังเนื้อหา

Sickle Cell Disease

การจัดการภาวะโลหิตจาง

Combination erythropoietin-hydroxyurea therapy in sickle cell disease: experience from the National Institutes of Health and a literature review. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Little JA, McGowan VR, Kato GJ, Partovi KS, Feld JJ, Maric I, Martyr S, Taylor JG 6th, Machado RF, Heller T, Castro O, Gladwin MT.

Source‎: Haematologica 2006;91(8):1076-83.

Indexed‎: PubMed 16885048

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885048 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Use of erythropoietin in a pregnant Jehovah's Witness with sickle-cell disease. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tan TL, Ahmad H, Jhavar R, Patel R, Harrison C, Oteng-Ntim E.

Source‎: J Obstet Gynaecol 2007;27(1):82-3.

Indexed‎: PubMed 17365469

DOI‎: 10.1080/01443610601062739

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365469 (เปิดหน้าต่างใหม่)