ข้ามไปยังเนื้อหา

เบต้าธาลัสซีเมีย (ผู้ใหญ่)

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

Source‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

Indexed‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

Source‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

Indexed‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312 (เปิดหน้าต่างใหม่)