ข้ามไปยังเนื้อหา

เบต้าธาลัสซีเมีย (เด็ก)

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

Source‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

Indexed‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pulmonary dysfunction in transfusion-dependent patients with thalassemia major. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carnelli V, D'Angelo E, Pecchiari M, Ligorio M, D'Angelo E.

Source‎: Am J Respir Crit Care Med 2003;168(2):180-4.

Indexed‎: PubMed 12738605

DOI‎: 10.1164/rccm.200211-1292OC

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738605 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

Source‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

Indexed‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood transfusion transmitted infections in multiple blood transfused patients of Beta thalassaemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vidja PJ, Vachhani JH, Sheikh SS, Santwani PM.

Source‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2011;27(2):65-9.

Indexed‎: PubMed 22654294

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0057-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22654294 (เปิดหน้าต่างใหม่)