ข้ามไปยังเนื้อหา

เบต้าธาลัสซีเมีย (เด็ก)

เบต้าธาลัสซีเมียที่มีความรุนแรงปานกลางและความรุนแรงต่ำ—การใช้ยากระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินของทารกในครรภ์มารดา

Hydroxyurea (Hydroxycarbamide) Therapy

Efficacy of hydroxyurea in providing transfusion independence in β-thalassemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ansari SH, Shamsi TS, Ashraf M, Perveen K, Farzana T, Bohray M, Erum S, Mehboob T.

Source‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(5):339-43.

Indexed‎: PubMed 21602718

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31821b0770

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21602718 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Gγ-Xmn I polymorphism: a significant determinant of β-thalassemia treatment without blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ansari SH, Shamsi TS, Munzir S, Khan MT, Erum S, Perveen K, Farzana T, Ashraf M, Mehboob T, Moinuddin M.

Source‎: J Pediatr Hematol Oncol 2013;35(4):e153-6.

Indexed‎: PubMed 23389500

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31827e8662

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389500 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Efficacy of hydroxyurea (HU) in reduction of pack red cell (PRC) transfusion requirement among children having beta-thalassemia major: Karachi HU trial (KHUT). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ansari SH, Shamsi TS, Siddiqui FJ, Irfan M, Perveen K, Farzana T, Panjwani VK, Yousuf A, Mehboob T.

Source‎: J Pediatr Hematol Oncol 2007;29(11):743-6.

Indexed‎: PubMed 17984691

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e318157fd75

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17984691 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hydroxyurea can eliminate transfusion requirements in children with severe beta-thalassemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bradai M, Abad MT, Pissard S, Lamraoui F, Skopinski L, de Montalembert M.

Source‎: Blood 2003;102(4):1529-30.

Indexed‎: PubMed 12702505

DOI‎: 10.1182/blood-2003-01-0117

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702505 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Decreased transfusion needs associated with hydroxyurea therapy in Algerian patients with thalassemia major or intermedia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Bradai M, Pissard S, Abad MT, Dechartres A, Ribeil JA, Landais P, de Montalembert M.

Source‎: Transfusion 2007;47(10):1830-6.

Indexed‎: PubMed 17880608

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01399.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17880608 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Other Agents

Fetal globin gene inducers: novel agents and new potential. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Perrine SP, Castaneda SA, Chui DH, Faller DV, Berenson RJ, Siritanaratku N, Fucharoen S.

Source‎: Ann N Y Acad Sci 2010;1202:158-64.

Indexed‎: PubMed 20712788

DOI‎: 10.1111/j.1749-6632.2010.05593.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712788 (เปิดหน้าต่างใหม่)