ข้ามไปยังเนื้อหา

Beta Thalassemia Intermedia and Minor

Supportive Care

Iron Chelation

Iron overload in β-thalassemia intermedia: an emerging concern. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Musallam KM, Cappellini MD, Taher AT.

Source‎: Curr Opin Hematol 2013;20(3):187-92.

Indexed‎: PubMed 23426199

DOI‎: 10.1097/MOH.0b013e32835f5a5c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426199 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dietary Supplements and Other Supportive Therapies

Treatment with bosentan in a patient with thalassemia intermedia and pulmonary arterial hypertension. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anthi A, Tsangaris I, Hamodraka ES, Lekakis J, Armaganidis A, Orfanos SE.

Source‎: Blood 2012;120(7):1531-2.

Indexed‎: PubMed 22899478

DOI‎: 10.1182/blood-2012-04-422568

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22899478 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Prevalance of iron deficiency in thalassemia minor: a study from tertiary hospital. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dolai TK, Nataraj KS, Sinha N, Mishra S, Bhattacharya M, Ghosh MK.

Source‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2012;28(1):7-9.

Indexed‎: PubMed 23449336

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0088-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23449336 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Deferasirox demonstrates a dose-dependent reduction in liver iron concentration and consistent efficacy across subgroups of non-transfusion-dependent thalassemia patients. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Taher AT, Porter JB, Viprakasit V, Kattamis A, Chuncharunee S, Sutcharitchan P, Siritanaratkul N, Galanello R, Karakas Z, Lawniczek T, Habr D, Ros J, Zhang Y, Cappellini MD.

Source‎: Am J Hematol 2013;88(6):503-6.

Indexed‎: PubMed 23553596

DOI‎: 10.1002/ajh.23445

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553596 (เปิดหน้าต่างใหม่)