ข้ามไปยังเนื้อหา

Beta Thalassemia Intermedia and Minor

เบต้าธาลัสซีเมียที่มีความรุนแรงปานกลางและความรุนแรงต่ำ—การใช้ยากระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินของทารกในครรภ์มารดา

Hydroxyurea (Hydroxycarbamide) Therapy

Hydroxyurea in thalassemia intermedia--a promising therapy. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dixit A, Chatterjee TC, Mishra P, Choudhry DR, Mahapatra M, Tyagi S, Kabra M, Saxena R, Choudhry VP.

Source‎: Ann Hematol 2005;84(7):441-6.

Indexed‎: PubMed 15838670

DOI‎: 10.1007/s00277-005-1026-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15838670 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Effect of hydroxyurea on the transfusion requirements in patients with severe HbE-beta-thalassaemia: a genotypic and phenotypic study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Italia KY, Jijina FF, Merchant R, Panjwani S, Nadkarni AH, Sawant PM, Nair SB, Ghosh K, Colah RB.

Source‎: J Clin Pathol 2010;63(2):147-50.

Indexed‎: PubMed 20154037

DOI‎: 10.1136/jcp.2009.070391

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20154037 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Reduction of the clinical severity of sickle cell/beta-thalassemia with hydroxyurea: the experience of a single center in Greece. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Loukopoulos D, Voskaridou E, Kalotychou V, Schina M, Loutradi A, Theodoropoulos I.

Source‎: Blood Cells Mol Dis 2000;26(5):453-66.

Indexed‎: PubMed 11112383

DOI‎: 10.1006/bcmd.2000.0328

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11112383 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Single and combination drug therapy for fetal hemoglobin augmentation in hemoglobin E-beta 0-thalassemia: Considerations for treatment. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Singer ST, Kuypers FA, Olivieri NF, Weatherall DJ, Mignacca R, Coates TD, Davies S, Sweeters N, Vichinsky EP.

Source‎: Ann N Y Acad Sci 2005;1054:250-6.

Indexed‎: PubMed 16339672

DOI‎: 10.1196/annals.1345.031

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339672 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Recombinant Erythropoietin (Alone or in Combination With Other Agents)

Efficacy of erythropoietin on dialysis in patients with beta thalassemia minor. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Di Iorio B, De Nicola L, Bellizzi V, Minutolo R, Zamboli P, Rubino R, Fuiano G, Conte G.

Source‎: Blood Purif 2004;22(5):453-60.

Indexed‎: PubMed 15359104

DOI‎: 10.1159/000080729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15359104 (เปิดหน้าต่างใหม่)