ข้ามไปยังเนื้อหา

Beta Thalassemia Intermedia and Minor (Pediatrics)

เบต้าธาลัสซีเมียที่มีความรุนแรงปานกลางและความรุนแรงต่ำ—การปรับตัวต่อภาวะโลหิตจาง

Adaptation to anemia in hemoglobin E-ß thalassemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Allen A, Fisher C, Premawardhena A, Peto T, Allen S, Arambepola M, Thayalsutha V, Olivieri N, Weatherall D.

Source‎: Blood 2010;116(24):5368-70.

Indexed‎: PubMed 20833979

DOI‎: 10.1182/blood-2010-06-289488

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833979 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Age-related changes in adaptation to severe anemia in childhood in developing countries. (เปิดหน้าต่างใหม่)

O'Donnell A, Premawardhena A, Arambepola M, Allen SJ, Peto TE, Fisher CA, Rees DC, Olivieri NF, Weatherall DJ.

Source‎: Proc Natl Acad Sci U S A 2007;104(22):9440-4.

Indexed‎: PubMed 17517643

DOI‎: 10.1073/pnas.0703424104

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17517643 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Studies in haemoglobin E beta-thalassaemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Olivieri NF, Muraca GM, O'Donnell A, Premawardhena A, Fisher C, Weatherall DJ.

Source‎: Br J Haematol 2008;141(3):388-97.

Indexed‎: PubMed 18410572

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07126.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410572 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Haemoglobin E beta thalassaemia in Sri Lanka. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Premawardhena A, Fisher CA, Olivieri NF, de Silva S, Arambepola M, Perera W, O'Donnell A, Peto TE, Viprakasit V, Merson L, Muraca G, Weatherall DJ.

Source‎: Lancet 2005;366(9495):1467-70.

Indexed‎: PubMed 16243092

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(05)67396-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16243092 (เปิดหน้าต่างใหม่)