ข้ามไปยังเนื้อหา

Perioperative Care (Pediatrics)

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Reducing blood testing in pediatric patients after heart surgery: a quality improvement project. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Delgado-Corcoran C, Bodily S, Frank DU, Witte MK, Castillo R, Bratton SL.

Source‎: Pediatr Crit Care Med 2014;15(8):756-61.

Indexed‎: PubMed 25068246

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000194

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25068246 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Use of erythropoietin for bloodless surgery in a Jehovah's Witness infant. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pérez-Ferrer A, De Vicente J, Gredilla E, García-Vega MI, Bourgeois P, Goldman LJ.

Source‎: Paediatr Anaesth 2003;13(7):633-6.

Indexed‎: PubMed 12950867

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950867 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Accuracy and precision of hemoglobin point-of-care testing during major pediatric surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Spielmann N, Mauch J, Madjdpour C, Schmugge M, Weiss M, Haas T.

Source‎: Int J Lab Hematol 2012;34(1):86-90.

Indexed‎: PubMed 21794097

DOI‎: 10.1111/j.1751-553X.2011.01363.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21794097 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood loss from laboratory diagnostic tests in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sztefko K, Beba J, Mamica K, Tomasik P.

Source‎: Clin Chem Lab Med 2013;51(8):1623-6.

Indexed‎: PubMed 23382312

DOI‎: 10.1515/cclm-2012-0672

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23382312 (เปิดหน้าต่างใหม่)