ข้ามไปยังเนื้อหา

Perioperative Care (Pediatrics)

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Blood-conservation techniques in craniofacial surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Meara JG, Smith EM, Harshbarger RJ, Farlo JN, Matar MM, Levy ML.

Source‎: Ann Plast Surg 2005;54(5):525-9.

Indexed‎: PubMed 15838215

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15838215 (เปิดหน้าต่างใหม่)

How to limit allogenic blood transfusion in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Woloszczuk-Gebicka B.

Source‎: Paediatr Anaesth 2005;15(11):913-24.

Indexed‎: PubMed 16238550

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2005.01679.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16238550 (เปิดหน้าต่างใหม่)