ข้ามไปยังเนื้อหา

Perioperative Care (Pediatrics)

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Correction of congenital heart defects in Jehovah's Witness children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Alexi-Meskishvili V, Stiller B, Koster A, Böttcher W, Hübler M, Photiadis J, Lange PE, Hetzer R.

Source‎: Thorac Cardiovasc Surg 2004;52(3):141-6.

Indexed‎: PubMed 15192773

DOI‎: 10.1055/s-2004-820868

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15192773 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Total cavopulmonary connection in a 35-month-old Jehovah's Witness child. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hörer J, Schreiber C, Prodan Z, Zaccaria F, Cleuziou J, Böckler U, Kühn A, Tassani-Prell P, Lange R.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2008;22(1):108-10.

Indexed‎: PubMed 18249343

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2006.11.022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18249343 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion-free cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 2.2-kg neonate. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hübler M, Boettcher W, Koster A, Redlin M, Stiller B, Lange P, Hetzer R.

Source‎: J Card Surg 2005;20(2):180-2.

Indexed‎: PubMed 15725146

DOI‎: 10.1111/j.0886-0440.2005.200414.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725146 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transfusion-free complex cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 3.55-kg Jehovah's Witness neonate. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Huebler M, Boettcher W, Koster A, Emeis M, Lange P, Hetzer R.

Source‎: Ann Thorac Surg 2005;80(4):1504-6.

Indexed‎: PubMed 16181903

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2004.05.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181903 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Source‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(21):2310-5.

Indexed‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation operations in pediatric cardiac patients: a paradigm shift of blood use. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Karimi M, Florentino-Pineda I, Weatherred T, Qadeer A, Rosenberg CA, Hudacko A, Ryu D.

Source‎: Ann Thorac Surg 2013;95(3):962-7.

Indexed‎: PubMed 23201105

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2012.09.029

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23201105 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Major hepatectomy in children: approaching blood transfusion-free. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lin CC, Chen CL, Cheng YF, Chiu KW, Jawan B, Hsaio CC.

Source‎: World J Surg 2006;30(6):1115-9.

Indexed‎: PubMed 16736345

DOI‎: 10.1007/s00268-005-0607-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16736345 (เปิดหน้าต่างใหม่)

The theory and practice of bloodless surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Martyn V, Farmer SL, Wren MN, Towler SC, Betta J, Shander A, Spence RK, Leahy MF.

Source‎: Transfus Apher Sci 2002;27(1):29-43.

Indexed‎: PubMed 12201468

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12201468 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Indexed‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation strategies in pediatric anesthesia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Verma S, Eisses M, Richards M.

Source‎: Anesthesiol Clin 2009;27(2):337-51.

Indexed‎: PubMed 19703680

DOI‎: 10.1016/j.anclin.2009.05.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703680 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation in pediatric anesthesia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Weldon BC.

Source‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):347-61.

Indexed‎: PubMed 15922905

DOI‎: 10.1016/j.atc.2005.03.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922905 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation in the perioperative setting. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Weldon BC.

Source‎: In: Wheeler DS, Wong HR, Shanley TP, editors. Pediatric Critical Care Medicine. Volume 4: Peri-operative Care of the Critically Ill or Injured Child. London; Springer-Verlag; 2014. p. 103-12.

Indexed‎: ISBN 978-1-4471-6359-6

DOI‎: 10.1007/978-1-4471-6359-6

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-6359-6_7 (เปิดหน้าต่างใหม่)

How to limit allogenic blood transfusion in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Woloszczuk-Gebicka B.

Source‎: Paediatr Anaesth 2005;15(11):913-24.

Indexed‎: PubMed 16238550

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2005.01679.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16238550 (เปิดหน้าต่างใหม่)