ข้ามไปยังเนื้อหา

Perioperative Care (Pediatrics)

เทคนิคทางวิสัญญีวิทยาเพื่อไม่ให้เสียเลือด

Controlled (Induced) Hypotension

Evaluation of sodium nitroprusside for controlled hypotension in children during surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Drover DR, Hammer GB, Barrett JS, Cohane CA, Reece T, Zajicek A, Schulman SR.

Source‎: Front Pharmacol 2015;6:136.

Indexed‎: PubMed 26217225

DOI‎: 10.3389/fphar.2015.00136

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26217225 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Source‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(21):2310-5.

Indexed‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Other Techniques

Effects of prone and jackknife positioning on lumbar disc herniation surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Akinci IO, Tunali U, Kyzy AA, Guresti E, Sencer A, Karasu A, Telci L.

Source‎: J Neurosurg Anesthesiol 2011;23(4):318-22.

Indexed‎: PubMed 21908986

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822b4f17

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21908986 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anesthetic management of the hybrid stage 1 procedure for hypoplastic left heart syndrome (HLHS). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Naguib AN, Winch P, Schwartz L, Isaacs J, Rodeman R, Cheatham JP, Galantowicz M.

Source‎: Paediatr Anaesth 2010;20(1):38-46.

Indexed‎: PubMed 20078800

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2009.03205.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20078800 (เปิดหน้าต่างใหม่)