ข้ามไปยังเนื้อหา

อายุรกรรมทารกแรกเกิด

ความทนทานต่อภาวะโลหิตจางและเกล็ดเลือดต่ำ

Severe thrombocytopenia in the NICU. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Baer VL, Lambert DK, Henry E, Christensen RD.

Source‎: Pediatrics 2009;124(6):e1095-100.

Indexed‎: PubMed 19917581

DOI‎: 10.1542/peds.2009-0582

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917581 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Restrictive guideline reduces platelet count thresholds for transfusions in very low birth weight preterm infants. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Borges JP, Dos Santos AM, da Cunha DH, Mimica AF, Guinsburg R, Kopelman BI.

Source‎: Vox Sang 2013;104(3):207-13.

Indexed‎: PubMed 23046429

DOI‎: 10.1111/j.1423-0410.2012.01658.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23046429 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Randomized trial of platelet-transfusion thresholds in neonates. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Curley A, Stanworth SJ, Willoughby K, Fustolo-Gunnink SF, Venkatesh V, Hudson C, Deary A, Hodge R, Hopkins V, Lopez Santamaria B, Mora A, Llewelyn C, D'Amore A, Khan R, Onland W, Lopriore E, Fijnvandraat K, New H, Clarke P, Watts T; PlaNeT2 MATISSE Collaborators

Source‎: N Engl J Med 2019;380(3):242-51.

Indexed‎: PubMed 30387697

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1807320

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30387697 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Severe thrombocytopenia and patterns of bleeding in neonates: results from a prospective observational study and implications for use of platelet transfusions. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Muthukumar P, Venkatesh V, Curley A, Kahan BC, Choo L, Ballard S, Clarke P, Watts T, Roberts I, Stanworth S; Platelets Neonatal Transfusion Study Group.

Source‎: Transfus Med 2012;22(5):338-43.

Indexed‎: PubMed 22738179

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2012.01171.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22738179 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Thrombocytopaenia and intraventricular haemorrhage in very premature infants: a tale of two cities. (เปิดหน้าต่างใหม่)

von Lindern JS, Hulzebos CV, Bos AF, Brand A, Walther FJ, Lopriore E.

Source‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012;97(5):F348-52.

Indexed‎: PubMed 22933094

DOI‎: 10.1136/fetalneonatal-2011-300763

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22933094 (เปิดหน้าต่างใหม่)