ข้ามไปยังเนื้อหา

อายุรกรรมทารกแรกเกิด

Thrombocytopenia Management

Postnatal

Severe thrombocytopenia in the NICU. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Baer VL, Lambert DK, Henry E, Christensen RD.

Source‎: Pediatrics 2009;124(6):e1095-100.

Indexed‎: PubMed 19917581

DOI‎: 10.1542/peds.2009-0582

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917581 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vitamin K, an update for the paediatrician. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Van Winckel M, De Bruyne R, Van De Velde S, Van Biervliet S.

Source‎: Eur J Pediatr 2009;168(2):127-34.

Indexed‎: PubMed 18982351

DOI‎: 10.1007/s00431-008-0856-1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18982351 (เปิดหน้าต่างใหม่)