ข้ามไปยังเนื้อหา

อายุรกรรมทารกแรกเกิด

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Phlebotomy overdraw in the neonatal intensive care nursery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lin JC, Strauss RG, Kulhavy JC, Johnson KJ, Zimmerman MB, Cress GA, Connolly NW, Widness JA.

Source‎: Pediatrics 2000;106(2):E19.

Indexed‎: PubMed 10920175

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10920175 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Impact of blood sampling in very preterm infants. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Madsen LP, Rasmussen MK, Bjerregaard LL, Nøhr SB, Ebbesen F.

Source‎: Scand J Clin Lab Invest 2000;60(2):125-32.

Indexed‎: PubMed 10817399

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10817399 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Transcutaneous bilirubinometry reduces the need for blood sampling in neonates with visible jaundice. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Mishra S, Chawla D, Agarwal R, Deorari AK, Paul VK, Bhutani VK.

Source‎: Acta Paediatr 2009;98(12):1916-9.

Indexed‎: PubMed 19811459

DOI‎: 10.1111/j.1651-2227.2009.01505.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19811459 (เปิดหน้าต่างใหม่)