ข้ามไปยังเนื้อหา

อายุรกรรมทารกแรกเกิด

Prenatal Planning to Prevent Transfusion

Intrapartum antibiotics and risk factors for early onset sepsis. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dutta S, Reddy R, Sheikh S, Kalra J, Ray P, Narang A.

Source‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2010;95(2):F99-103.

Indexed‎: PubMed 19996327

DOI‎: 10.1136/adc.2009.163220

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19996327 (เปิดหน้าต่างใหม่)