ข้ามไปยังเนื้อหา

Cardiothoracic and Vascular Surgery (Pediatrics)

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Process improvement in cardiac surgery: development and implementation of a reoperation for bleeding checklist. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Loor G, Vivacqua A, Sabik JF 3rd, Li L, Hixson ED, Blackstone EH, Koch CG.

Source‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;146(5):1028-32.

Indexed‎: PubMed 23871140

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2013.05.043

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871140 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Completion of the three-stage Fontan pathway without cardiopulmonary bypass. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Mainwaring RD, Reddy VM, Hanley FL.

Source‎: World J Pediatr Congenit Heart Surg 2014;5(3):427-33.

Indexed‎: PubMed 24958046

DOI‎: 10.1177/2150135114536908

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24958046 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Indexed‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Extracardiac Fontan operation without cardiopulmonary bypass. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tireli E, Ugurlucan M, Basaran M, Kafali E, Harmandar B, Sayin OA, Sungur Z, Dayioglu E.

Source‎: J Cardiovasc Surg (Torino) 2006;47(6):699-704.

Indexed‎: PubMed 17043618

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17043618 (เปิดหน้าต่างใหม่)