ข้ามไปยังเนื้อหา

Cardiothoracic and Vascular Surgery (Pediatrics)

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Reducing blood testing in pediatric patients after heart surgery: a quality improvement project. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Delgado-Corcoran C, Bodily S, Frank DU, Witte MK, Castillo R, Bratton SL.

Source‎: Pediatr Crit Care Med 2014;15(8):756-61.

Indexed‎: PubMed 25068246

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000194

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25068246 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Blood loss from laboratory diagnostic tests in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sztefko K, Beba J, Mamica K, Tomasik P.

Source‎: Clin Chem Lab Med 2013;51(8):1623-6.

Indexed‎: PubMed 23382312

DOI‎: 10.1515/cclm-2012-0672

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23382312 (เปิดหน้าต่างใหม่)