ข้ามไปยังเนื้อหา

Cardiothoracic and Vascular Surgery (Pediatrics)

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อสภาวะโลหิตจางของคนไข้ให้ได้มากที่สุด

Fluid overload is associated with impaired oxygenation and morbidity in critically ill children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Arikan AA, Zappitelli M, Goldstein SL, Naipaul A, Jefferson LS, Loftis LL.

Source‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(3):253-8.

Indexed‎: PubMed 21760565

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31822882a3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21760565 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pediatric Cardiac Intensive Care Society 2014 Consensus Statement: pharmacotherapies in cardiac critical care fluid management. (เปิดหน้าต่างใหม่)

McCammond AN, Axelrod DM, Bailly DK, Ramsey EZ, Costello JM.

Source‎: Pediatr Crit Care Med 2016;17(3 Suppl 1):S35-48.

Indexed‎: PubMed 26945328

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000633

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26945328 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Meier J, Gombotz H.

Source‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Indexed‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920 (เปิดหน้าต่างใหม่)