ข้ามไปยังเนื้อหา

Cardiothoracic and Vascular Surgery (Pediatrics)

Minimally Invasive Approaches

Video-assisted thoracoscopic surgery for pulmonary sequestration in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

de Lagausie P, Bonnard A, Berrebi D, Petit P, Dorgeret S, Guys JM.

Source‎: Ann Thorac Surg 2005;80(4):1266-9.

Indexed‎: PubMed 16181852

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2005.02.015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181852 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Hybrid approach for hypoplastic left heart syndrome: intermediate results after the learning curve. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Galantowicz M, Cheatham JP, Phillips A, Cua CL, Hoffman TM, Hill SL, Rodeman R.

Source‎: Ann Thorac Surg 2008;85(6):2063-71.

Indexed‎: PubMed 18498821

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2008.02.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18498821 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Thoracoscopic resection of intra- and extralobar pulmonary sequestration in the first 3 months of life. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Jesch NK, Leonhardt J, Sumpelmann R, Gluer S, Nustede R, Ure BM.

Source‎: J Pediatr Surg 2005;40(9):1404-6.

Indexed‎: PubMed 16150340

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2005.05.097

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16150340 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Right ventricular outflow tract stent as a bridge to surgery in a premature infant with tetralogy of Fallot. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Laudito A, Bandisode VM, Lucas JF, Radtke WA, Adamson WT, Bradley SM.

Source‎: Ann Thorac Surg 2006;81(2):744-6.

Indexed‎: PubMed 16427896

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2004.10.068

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16427896 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Neonatal pulmonary sequestration: clinical experience with transumbilical arterial embolization. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Lee BS, Kim JT, Kim EA, Kim KS, Pi SY, Sung KB, Yoon CH, Goo HW.

Source‎: Pediatr Pulmonol 2008;43(4):404-13.

Indexed‎: PubMed 18302235

DOI‎: 10.1002/ppul.20799

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18302235 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Anesthetic management of the hybrid stage 1 procedure for hypoplastic left heart syndrome (HLHS). (เปิดหน้าต่างใหม่)

Naguib AN, Winch P, Schwartz L, Isaacs J, Rodeman R, Cheatham JP, Galantowicz M.

Source‎: Paediatr Anaesth 2010;20(1):38-46.

Indexed‎: PubMed 20078800

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2009.03205.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20078800 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Experience in minimally invasive Nuss operation for 406 children with pectus excavatum. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Shu Q, Shi Z, Xu WZ, Li JH, Zhang ZW, Lin R, Zhu XK, Yu JG.

Source‎: World J Pediatr 2011;7(3):257-61.

Indexed‎: PubMed 21822992

DOI‎: 10.1007/s12519-011-0319-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21822992 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Extracardiac Fontan operation without cardiopulmonary bypass. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Tireli E, Ugurlucan M, Basaran M, Kafali E, Harmandar B, Sayin OA, Sungur Z, Dayioglu E.

Source‎: J Cardiovasc Surg (Torino) 2006;47(6):699-704.

Indexed‎: PubMed 17043618

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17043618 (เปิดหน้าต่างใหม่)