ข้ามไปยังเนื้อหา

Cardiothoracic and Vascular Surgery (Pediatrics)

Adverse Effects of Substantial Bleeding

Excessive postoperative bleeding and outcomes in neonates undergoing cardiopulmonary bypass. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Guzzetta NA, Allen NN, Wilson EC, Foster GS, Ehrlich AC, Miller BE.

Source‎: Anesth Analg 2015;120(2):405-10.

Indexed‎: PubMed 25390280

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000000531

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25390280 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Predictors of long intensive care unit stay following cardiac surgery in children. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Pagowska-Klimek I, Pychynska-Pokorska M, Krajewski W, Moll JJ.

Source‎: Eur J Cardiothorac Surg 2011;40(1):179-84.

Indexed‎: PubMed 21227714

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2010.11.038

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21227714 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Major bleeding, transfusions, and anemia: the deadly triad of cardiac surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ranucci M, Baryshnikova E, Castelvecchio S, Pelissero G; Surgical and Clinical Outcome Research (SCORE) Group.

Source‎: Ann Thorac Surg 2013;96(2):478-85.

Indexed‎: PubMed 23673069

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.03.015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23673069 (เปิดหน้าต่างใหม่)