ข้ามไปยังเนื้อหา

แหล่งข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้

กลวิธีทางคลินิกที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่รับการถ่ายเลือด

กลวิธีทางคลินิกที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่รับการถ่ายเลือด

ภาพ​รวม​ของ​ทาง​เลือก​ใน​การ​ผ่าตัด​ที่​ปลอด​ภัย​และ​ได้​ผล​ดี กลวิธี​เหล่า​นี้​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​รักษา​ที่​เฉพาะ​เจาะจง​ของ​ผู้​ป่วย​หลาย​แบบ​ทั้ง​ก่อน ระหว่าง และ​หลัง​การ​ผ่าตัด